نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات قرآن کریم فهم‌پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 27-55]
 • آتی ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • آثار بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 175-190]
 • آثار آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 299-320]
 • آخر العصر مواقیت و ضوابط نویافته [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 157-175]
 • آزادبودن بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 387-404]
 • آغازین صفحات آغازین [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 170-176]
 • آلت جماع حکم قذف افراد فاقد امکان آمیزش جنسی در فقه فریقین و حقوق ایران [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 395-413]
 • آیه 95 سوره مائده نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشت‌های فقهی شیعه مطالعه موردی آیه 95 سوره مائده [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 111-130]
 • آیه‌ی یک سوره‌ی مائده تأثیر نظریّه های معناشناسی مفردات آیه‌ی یک سوره‌ی مـائده در استنباط احـکـام فقهی آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-20]

ا

 • ایام زوجیت اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391 [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 301-317]
 • ابتداع جرم‌انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 221-243]
 • ابراء شرط ضمنی در هبۀ مهریّه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 119-135]
 • ابن ادریس نقش عرف در فقه ابن ادریس [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 33-49]
 • ابوذر تحلیل فقهی احکام کنز [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 119-143]
 • اتحاد زمانی و مکانی بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا) [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 405-422]
 • اتلاف وقف پول [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 261-277]
 • اجتهاد امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 27-47]
 • اجتهاد اختلاف اجتهادی از نظر قرآن (تفسیر آیه‌های 78 و 79 سوره انبیاء) [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 137-159]
 • اجتهاد نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]
 • اجحاف نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 67-79]
 • اجراء کارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 241-260]
 • اجرای احکام اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 183-201]
 • اجرای احکام کیفری خارجی شناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوقی اسلام و قوانین موضوعه ایران [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • اجرت‌المثل اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391 [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 301-317]
 • احیاء بررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 423-442]
 • احادیث معصومان فهم‌پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 27-55]
 • احتیاط حق الطاعة و پاسخ برخی از نقدهای آن [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • احتکار نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 67-79]
 • احقاق حق تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 195-212]
 • احکام استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 245-275]
 • احکام چهارگانه بررسی مبانی فقهی ماده 283 قانون مجازات اسلامی در تقریر مجازات مُحارَبه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 296-281]
 • احکام شرعی عفاف در احکام عبادی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 273-291]
 • احمد نراقی محدوده ی مفهومی و محدودیت های مصداقی دلیل عقل در نگاه مولی احمد نراقی(ره) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 316-297]
 • احناف منابع، روش‌های استدلال، مزایا و معایب مکتب اصولی احناف [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 247-259]
 • اخباریان اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 47-61]
 • اخبار علاجیه تسری حکم اخبار علاجیه به حوزه تعارض قرائات از منظر فقیهان و اصولیان شیعه [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 105-128]
 • اختلاف اختلاف اجتهادی از نظر قرآن (تفسیر آیه‌های 78 و 79 سوره انبیاء) [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 137-159]
 • اختلاف افق نقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 63-83]
 • اختلاف فقها نسبیت فهم فقهی قرآن و سنت [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 373-393]
 • اختلاف قرائات تسری حکم اخبار علاجیه به حوزه تعارض قرائات از منظر فقیهان و اصولیان شیعه [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 105-128]
 • اختلال نظام مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 83-104]
 • ادله بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]
 • ادلّه شفعه بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع» [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 475-495]
 • اذان بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 465-493]
 • اذن شوهر خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 103-123]
 • ایراد اعتبار امر قضاوت شده بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 73-96]
 • اراده دلالت سکوت بر اراده [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 79-117]
 • اراده مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک‌طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 260-241]
 • ایران مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک‌طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 260-241]
 • ارباح مکاسب بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]
 • ارتداد استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 7-26]
 • ارث تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • ارث نقد نظریه‌ی وجوب قضاء عبادات فائته‌ی میّت بر ولد اکبر و رابطه‌ی آن با تعلّق حبوه [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 85-101]
 • ارث میزان مهریه زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 49-70]
 • ارزش پول تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ در خصوص ضمان درک [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • ارش تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 295-310]
 • ارکان استصحاب استصحاب در زمان و امور وابسته به آن [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 233-259]
 • ازاله بررسی کلّیات احکام خیارات [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-138]
 • ازدواج ولایت حاکم برتزویج و طلاق صغیراز نظرامامیه و اهل سنت [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 83-105]
 • استرداد دیه رویکردی انتقادی به تعارض مبنای قانون‌گذار در رویش دندان مجنی‌علیه قبل و بعد از قصاص (موضوع ماده‌های 413 و 415 ق. م. ا. مصوب 1392) [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 271-291]
 • استصحاب بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 95-115]
 • استصحاب زمان استصحاب در زمان و امور وابسته به آن [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 233-259]
 • استصلاح استصلاح ِضابطه مند، نیاز ضروری فقه اسلامی [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • استقرا بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 95-117]
 • استیلاد مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • استیلاد حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 7-24]
 • استلزام استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 7-26]
 • استنباط انصراف و نقش آن در استنباط [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 11-31]
 • استنباط استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 245-275]
 • استنباط احکام فقهی تأثیر نظریّه های معناشناسی مفردات آیه‌ی یک سوره‌ی مـائده در استنباط احـکـام فقهی آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-20]
 • اسطرلاب مواقیت و ضوابط نویافته [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 157-175]
 • اسقاط بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 181-200]
 • اسقاط حق اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 33-56]
 • اسلام تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 51-67]
 • اسم مصدر تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 193-213]
 • اسناد تجاری نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • اشتباه ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 57-76]
 • اشتراک افق نقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 63-83]
 • اشخاص معین بازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 65-83]
 • اشخاص نامعین. موقوف‌علیهم بازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 65-83]
 • اشعری بررسی مسئلۀ انتساب تصویب به اهل سنت [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]
 • اصالت حکم ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 57-76]
 • اصالت عدالت بررسی عدم اعتبار تمسّک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 95-118]
 • اصحاب کبائر درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 443-458]
 • اصل استصحاب تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 77-86]
 • اصل برائت واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 29-48]
 • اصل چهل و پنجم قانون اساسی مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 495-517]
 • اصل علنی بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]
 • اصل عملی بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 95-115]
 • اصل عملی حق الطاعة و پاسخ برخی از نقدهای آن [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 353-370]
 • اصل قطعیت اجرای مجازات جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 337-358]
 • اصل لزوم بررسی کلّیات احکام خیارات [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-138]
 • اصل مثبت استصحاب در زمان و امور وابسته به آن [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 233-259]
 • اصولیان اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 47-61]
 • اصولیان فهم‌پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 27-55]
 • اصول فقه جستاری در منابع، روش‌های استدلال، محاسن و معایب مکتب اصولی متکلمان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 11-30]
 • اصول فقه فهم‌پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 27-55]
 • اصول فقه منابع، روش‌های استدلال، مزایا و معایب مکتب اصولی احناف [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 247-259]
 • اصول فقه نسبیت فهم فقهی قرآن و سنت [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 373-393]
 • اصول فقه مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 85-105]
 • اضطرار رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 69-81]
 • اضطرار نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 395-416]
 • اضطرار نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله‌ی محرمات [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 280-261]
 • اطاعت نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 395-416]
 • اطلاعات بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 145-164]
 • اطلاع رسانی بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 145-164]
 • اطلاق انصراف و نقش آن در استنباط [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 11-31]
 • اعاده واکاوی و نقد راه‌کارهای رفع تعارض بین روایات در مبحث «صلاه الناسی فی النجس» [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 71-82]
 • اعاده ی دادرسی بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 73-96]
 • اعاده معدوم نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 209-231]
 • اعانت بر اثم سازمان‌یافتگی جرایم در آیینۀ فقهه [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 145-169]
 • اعتیاد تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 163-182]
 • اعتبار سند بررسی عدم اعتبار تمسّک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 95-118]
 • اعدام آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 201-224]
 • اعراض اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 33-56]
 • اعراض امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 205-224]
 • اعراض مشهور مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 21-44]
 • اعراض مشهور حجیت سنجی اعراض مشهور [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 351-335]
 • اف.ای.تی.اف ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 25-43]
 • افضا باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 69-87]
 • ایقاع نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 209-231]
 • ایقاع بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 319-335]
 • ایقاع ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 89-109]
 • ایقاع مسقط حق نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 209-231]
 • ایقاع موجد حق نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 209-231]
 • اقاله بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 175-190]
 • اقامه بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 465-493]
 • اقرار حالف بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 73-96]
 • الزام پژوهشی فقهی- حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 441-464]
 • الزام به فروش بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 17-31]
 • الغاء خصوصیت بازخوانی و نقد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیع [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 139-154]
 • الغای خصوصیّت بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع» [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 475-495]
 • الفاظ تخصیص لفظ عام به وسیله ی مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنّت [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • الگوی حقوقی مدیریت خانواده رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 261-278]
 • الگوی ریاستی اداره خانواده رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 261-278]
 • الگوی مشارکتی اداره خانواده رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 261-278]
 • اماره بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 95-115]
 • اماره مجرمیت واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 29-48]
 • امام خمینی تناسب حکم و موضوع در نظرهای فقهی و اصولی امام خمینی [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 437-457]
 • امام‌خمینی بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 387-404]
 • امانت بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 309-327]
 • اموال غیرمنقول تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • اموال فکری بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 53-73]
 • اینترنت تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 281-308]
 • انتقال تاملی بر انطباق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 161-174]
 • انتقال ترکه وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • انتقال دائم بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 53-73]
 • انجام عین تعهد بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 261-279]
 • انجام وظیفه نقدی اصولی بر کنشی فقهی ( حقوقی ) [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 127-143]
 • انسداد اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 77-93]
 • انفاق تحلیل فقهی احکام کنز [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 119-143]
 • انفال مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 495-517]
 • انفساخ مطالعه‌ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-59]
 • انفساخ ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 89-109]
 • انکار اثر رجوع از اقرار به ‌سرقت، در سقوط‌ حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 422-405]
 • انگلستان مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک‌طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 260-241]
 • اهداء جنین بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382 [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 183-208]
 • اهدای اسپرم امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 205-224]
 • اهدای جنین امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 205-224]
 • اهل بیت مفهوم‌شناسی نصب درآرای فقهای امامیه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 75-93]
 • اهل سنّت تخصیص لفظ عام به وسیله ی مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنّت [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • اوقات نماز مواقیت و ضوابط نویافته [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 157-175]
 • اولیاء مقتول اول تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 195-212]
 • اولیاء مقتول دوم تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 195-212]
 • اوّل العصر مواقیت و ضوابط نویافته [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 157-175]

ب

 • بازپس‌گیری حضانت موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 303-326]
 • باغی قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شیعه و مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 277-302]
 • باکره ولایت در نکاح باکره ی رشیده [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 11-33]
 • بیت المال تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 49-65]
 • بیت‌المال شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت‌المال [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 441-423]
 • بخس قلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 203-220]
 • بدعت جرم‌انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 221-243]
 • بدل حیلوله ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 1-26]
 • بدل حیلوله ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 369-385]
 • برائت حق الطاعة و پاسخ برخی از نقدهای آن [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • بضع نظام حاکم بر بضع و منافع جنسی زنان در فقه امامیه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 7-27]
 • بطلان وضعیت تصرّفات حقوقی زوجه در مهر [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 103-126]
 • بیع بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 53-73]
 • بیع بازخوانی و نقد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیع [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 139-154]
 • بیع حق امکان‌سنجی فقهی – حقوقی نقل اختیاری حق قصاص [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 333-317]
 • بیع دین سپرده‌های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 79-99]
 • بیع سهم مشاع بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع» [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 475-495]
 • بیع شرط مطالعه‌ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-59]
 • بغی سازمان‌یافتگی جرایم در آیینۀ فقهه [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 145-169]
 • بقای حیات آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 201-224]
 • بکارت تبیین فقهی- حقوقی ضمانت اجرای شرط بکارت در عقد نکاح [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 463-443]
 • بلوغ رابطه بلوغ و مسؤولیّت کیفری [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 127-150]
 • بیماری متصل به پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • بیمۀ عمر تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 123-152]
 • بیّنه نقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 63-83]
 • بومی‌سازی علم دینی نقد رویکردهای موجود در حوزۀ سیاست جنایی اسلامی؛ با تأکید بر اقتضائات توسعۀ نظریه پردازی علم دینی بومی [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 29-53]

پ

 • پدر حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 129-145]
 • پیشگیری پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]
 • پیشگیری وضعی بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 345-371]
 • پول شویی واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 29-48]
 • پول‌شویی ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 25-43]

ت

 • تأخیر در اجرای مجازات جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 337-358]
 • تأدیه دین بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 61-82]
 • تاریخ فقه تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • تاریخ فقه خاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 81-102]
 • تأسیس حقوقی تبدیل تعهد جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 35-54]
 • تأمین مالی تروریسم ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 25-43]
 • تباعد نقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 63-83]
 • تبعیت بررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 423-442]
 • تبعیض بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 145-164]
 • تجارت بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 215-229]
 • تجارت الکترونیکی بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 17-31]
 • تحدید مالکیت دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 119-144]
 • تحلیل اقتصادی حقوق عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه‌ بر انگاره‌های علامه طباطبائی (ره)) [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 183-203]
 • تخییر بررسی مبانی فقهی ماده 283 قانون مجازات اسلامی در تقریر مجازات مُحارَبه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 296-281]
 • تخصص نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله‌ی محرمات [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 280-261]
 • تخصیص تخصیص لفظ عام به وسیله ی مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنّت [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • تخصیص نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله‌ی محرمات [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 280-261]
 • تخطئه امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 27-47]
 • تخطئه بررسی مسئلۀ انتساب تصویب به اهل سنت [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]
 • تخلف وصف در نکاح تبیین فقهی- حقوقی ضمانت اجرای شرط بکارت در عقد نکاح [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 463-443]
 • تداخل دیات نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 225-247]
 • تداخل قصاص نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 225-247]
 • تدلیس باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 69-87]
 • ترازوداری قلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 203-220]
 • ترتیب بررسی مبانی فقهی ماده 283 قانون مجازات اسلامی در تقریر مجازات مُحارَبه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 296-281]
 • ترک زندگی خانوادگی بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق قسم زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 415-435]
 • ترک فعل بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • ترکه وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • تزاحم رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 69-81]
 • تیسیرگرایی نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]
 • تسلیحات نظامی مدرن نظریه مشروعیت سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرن [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 349-367]
 • تسلیم مال نقد احتمال غرر در بیمه [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 193-214]
 • تسلیم مبیع بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 53-73]
 • تشریع بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 465-493]
 • تشهیر تشهیر شاهد زور [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 117-138]
 • تصرّف بررسی کلّیات احکام خیارات [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-138]
 • تصرفات پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • تصرّفات حقوقی وضعیت تصرّفات حقوقی زوجه در مهر [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 103-126]
 • تصرفات منجز پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • تصویب امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 27-47]
 • تصویب و معتزلی بررسی مسئلۀ انتساب تصویب به اهل سنت [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]
 • تصور خلاف واقع امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 329-344]
 • تطبیقی بررسی تطبیقی آیین وضو [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • تطفیف قلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 203-220]
 • تعارض تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 77-86]
 • تعارض واکاوی و نقد راه‌کارهای رفع تعارض بین روایات در مبحث «صلاه الناسی فی النجس» [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 71-82]
 • تعارض دادگاه‌ها تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 55-71]
 • تعارض دادگاه‌ها صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 119-143]
 • تعارض قرائات تسری حکم اخبار علاجیه به حوزه تعارض قرائات از منظر فقیهان و اصولیان شیعه [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 105-128]
 • تعارض قوانین تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 55-71]
 • تعارض قوانین صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 119-143]
 • تعدیل تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 321-344]
 • تعدیل قضایی تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 321-344]
 • تعزیر تشهیر شاهد زور [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 117-138]
 • تعزیر جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 337-358]
 • تعزیر جرم‌انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 221-243]
 • تعلیق بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 319-335]
 • تعلیق در منشأ مطالعه‌ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-59]
 • تعمیر کالا تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 295-310]
 • تعهد ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • تعهدات تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیت‌المال درفقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 139-159]
 • تعهدات قراردادی بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 261-279]
 • تعهّد طبیعی بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 73-96]
 • تعهّد فرعی تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 295-310]
 • تغییر آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 299-320]
 • تغییر حکم بازپژوهی معنای تغییر احکام شرعی و عوامل مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 333-352]
 • تغییر موضوع بازپژوهی معنای تغییر احکام شرعی و عوامل مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 333-352]
 • تغلیظ تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 49-65]
 • تغلیظ عدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماه‌های حرام [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 145-160]
 • تغلیظ دیه بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا) [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 405-422]
 • تفسیر به نفع متهم بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 353-370]
 • تفسیر مضیق بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 353-370]
 • تفکیک قوا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 51-67]
 • تقارب نقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 63-83]
 • تقاص بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 73-96]
 • تقاص ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 1-26]
 • تقایل نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 209-231]
 • تقیید انصراف و نقش آن در استنباط [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 11-31]
 • تقلیل ثمن تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 295-310]
 • تقلیل مهریه تبیین فقهی- حقوقی ضمانت اجرای شرط بکارت در عقد نکاح [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 463-443]
 • تقنین تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • تکافل تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 123-152]
 • تکافل خانواده تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 123-152]
 • تکرار جرم درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 443-458]
 • تلف بررسی کلّیات احکام خیارات [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-138]
 • تلف ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 369-385]
 • تلقیح امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 205-224]
 • تمامیت ملک بررسی حکم زکات در ملک متزلزل [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 7-31]
 • تمکین نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 151-170]
 • تمکین نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی) [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 107-121]
 • تمکین عدم لزوم رعایت تمکین عام در صورت تأمین انحصاری نفقه توسط زوجه [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 169-182]
 • تمکن از تصرف بررسی حکم زکات در ملک متزلزل [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 7-31]
 • تناسب ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 57-76]
 • تناسب حکم تناسب حکم و موضوع در نظرهای فقهی و اصولی امام خمینی [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 437-457]
 • تناسب عقلایی تناسب حکم و موضوع در نظرهای فقهی و اصولی امام خمینی [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 437-457]
 • تناسب موضوع تناسب حکم و موضوع در نظرهای فقهی و اصولی امام خمینی [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 437-457]
 • تنبیهات استصحاب استصحاب در زمان و امور وابسته به آن [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 233-259]
 • تنبیه بدنی بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 45-61]
 • تنجیز بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 319-335]
 • تنقیح مناط بازخوانی و نقد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیع [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 139-154]
 • تواطؤ و اشاعۀ فحشای سازمان‌یافته سازمان‌یافتگی جرایم در آیینۀ فقهه [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 145-169]
 • توثیق نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • تورم تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ در خصوص ضمان درک [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]

ث

 • ثلث پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • ثمن سپرده‌های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 79-99]

ج

 • جایز ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 89-109]
 • جب باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 69-87]
 • جبران عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 107-126]
 • جبران خسارت راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 1-27]
 • جبران ضعف سند شهرت و جبران ضعف سند: نگاهی به دیدگاه وحید بهبهانی (1117-1205ق) [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 213-230]
 • جبران قصاص رویکردی انتقادی به تعارض مبنای قانون‌گذار در رویش دندان مجنی‌علیه قبل و بعد از قصاص (موضوع ماده‌های 413 و 415 ق. م. ا. مصوب 1392) [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 271-291]
 • جرایم رایانه‌ای بررسی فقهی- حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه‌ای [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 253-269]
 • جرایم علیه اموال و مالکیت بررسی مجازات سرقت از فرزند [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 161-181]
 • جرم آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 299-320]
 • جرم آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟ [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 153-180]
 • جرم‌انگاری جرم‌انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 221-243]
 • جزا آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 299-320]
 • جلد بازخوانی ادلّه‌ی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 213-234]
 • جمع بین روایات واکاوی و نقد راه‌کارهای رفع تعارض بین روایات در مبحث «صلاه الناسی فی النجس» [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 71-82]
 • جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 51-67]
 • جنایت شبه‌عمد نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 225-247]
 • جنسیت آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 299-320]
 • جنون باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 69-87]
 • جهانگرد پژوهشی فقهی- حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 441-464]
 • جهل نقد احتمال غرر در بیمه [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 193-214]
 • جهل تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 459-474]
 • جواز عقد. نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری [دوره 42، شماره 1، 1388]

چ

 • چارچوب شریعت کرامت انسانی، راهبرد استنباط احکام شریعت [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 75-106]

ح

 • حاجت نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 395-416]
 • حیازت بررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 423-442]
 • حاکم اسلامی واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 57-75]
 • حائط تأملی بر مالیت کلاب در فقه امامیه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • حائل بررسی عدَّه مُطلَّقه یائسه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 293-312]
 • حبوه نقد نظریه‌ی وجوب قضاء عبادات فائته‌ی میّت بر ولد اکبر و رابطه‌ی آن با تعلّق حبوه [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 85-101]
 • حجاب پژوهشی فقهی- حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 441-464]
 • حجاب عفاف در احکام عبادی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 273-291]
 • حجیت اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 77-93]
 • حجیّت اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 47-61]
 • حجیت استقرا بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 95-117]
 • حجیت اعراض حجیت سنجی اعراض مشهور [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 351-335]
 • حجیّت سند بررسی عدم اعتبار تمسّک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 95-118]
 • حجر پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • حد جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 337-358]
 • حدّ بررسی فقهی- حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه‌ای [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 253-269]
 • حدیث ضعیف شهرت و جبران ضعف سند: نگاهی به دیدگاه وحید بهبهانی (1117-1205ق) [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 213-230]
 • حدیث لانورث کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 231-246]
 • حد سرقت اثر رجوع از اقرار به ‌سرقت، در سقوط‌ حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 422-405]
 • حدود اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 183-201]
 • حدود درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 443-458]
 • حرج پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • حرز مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 21-44]
 • حرز حرز بودن "نظارت مالک" در تحقق مفهوم سرقت [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 177-187]
 • حرم مکه تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 49-65]
 • حرم مکه بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا) [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 405-422]
 • حسبه حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 77-97]
 • حسن ظاهر رابطۀ میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیه [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 329-342]
 • حسن‌نیت امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 329-344]
 • حسن و قبح محدوده ی مفهومی و محدودیت های مصداقی دلیل عقل در نگاه مولی احمد نراقی(ره) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 316-297]
 • حضانت حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 129-145]
 • حیطه فهم شریعت نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 313-332]
 • حیطه قانون‌گذاری نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 313-332]
 • حفظ حاکمیت ملی شناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوقی اسلام و قوانین موضوعه ایران [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • حفظ حیثیت بررسی فقهی تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 225-245]
 • حق بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 135-159]
 • حق ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 1-26]
 • حق حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 249-281]
 • حق تحلیل فقهی ـ حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 189-211]
 • حق شاخصه‌ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 279-293]
 • حق ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 57-76]
 • حق یا حکم بودن تمکین نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی) [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 107-121]
 • حق‌الطاعة حق الطاعة و پاسخ برخی از نقدهای آن [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • حق الناس بررسی فقهی تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 225-245]
 • حق جنسی زنان نظام حاکم بر بضع و منافع جنسی زنان در فقه امامیه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 7-27]
 • حق حبس بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 135-159]
 • حق حبس بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 370-353]
 • حق حمل حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 7-24]
 • حقّ خیار بررسی کلّیات احکام خیارات [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-138]
 • حقّ رهن وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • حق شخصی ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • حقّ شفعه بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع» [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 475-495]
 • حق طلاق بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 181-200]
 • حق طلاق بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق قسم زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 415-435]
 • حق غیر بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 387-404]
 • حق‌ فرزندخواهی حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 7-24]
 • حق قصاص امکان‌سنجی فقهی – حقوقی نقل اختیاری حق قصاص [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 333-317]
 • حقّ کامجویی شوهر خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 103-123]
 • حق مالکی بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 309-327]
 • حق مالکیت اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 33-56]
 • حق وابسته به شخصیت شاخصه‌ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 279-293]
 • حقوق تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • حقوق ایران بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 345-371]
 • حقوق اسلامی شناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوقی اسلام و قوانین موضوعه ایران [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • حقوق اسلامی عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه‌ بر انگاره‌های علامه طباطبائی (ره)) [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 183-203]
 • حقوق امام مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 347-360]
 • حقوق انسان کرامت انسانی، راهبرد استنباط احکام شریعت [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 75-106]
 • حقوق بشردوستانه قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شیعه و مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 277-302]
 • حقوق بیگانگان صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 119-143]
 • حقوق بین‌الملل خصوصی تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 55-71]
 • حقوق جنگ قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شیعه و مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 277-302]
 • حقوق مالی زوجین رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 261-278]
 • حقوق مالکیت فکری بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 53-73]
 • حقوق مصرف‌کننده حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 77-97]
 • حقوق مؤدیان مالیاتی حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 249-281]
 • حقوق همبستگی حقوق همبستگی، مکانیسم‌های متناقض بین‌المللی و مکانیسم‌های متناسب اسلامی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 497-513]
 • حکم بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 181-200]
 • حکم ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 57-76]
 • حکم بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 309-327]
 • حکم حکومتی واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 57-75]
 • حکم عقل تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 131-153]
 • حکم واقعی ثانوی نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 395-416]
 • حکم و شهادت نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشت‌های فقهی شیعه مطالعه موردی آیه 95 سوره مائده [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 111-130]
 • حکومت دینی پژوهشی فقهی- حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 441-464]
 • حکومت لاحرج بر ادله محرمات نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله‌ی محرمات [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 280-261]
 • حیله و تقلّب بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 73-96]
 • حوزه منصوص و غیر منصوص بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 169-192]

خ

 • خیار تدلیس تبیین فقهی- حقوقی ضمانت اجرای شرط بکارت در عقد نکاح [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 463-443]
 • خیار حیوان بازپژوهی خیار حیوان [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 371-394]
 • خیار شرط نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 209-231]
 • خیار عیب ماهیت عیب وملاک تشخیص آن [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 167-176]
 • خیار مجلس بازخوانی و نقد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیع [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 139-154]
 • خاستگاه فقه خاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 81-102]
 • خانواده عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 107-126]
 • خاورشناسان خاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 81-102]
 • خبر اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 47-61]
 • خبر واحد اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 77-93]
 • خروج زن از منزل خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 103-123]
 • خسارت نقد احتمال غرر در بیمه [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 193-214]
 • خسارت ضمان ناشی از خسارت عدم النفع در نظریه فقهی وحید بهبهانی [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 343-356]
 • خسارت تأخیر بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 61-82]
 • خطا امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 27-47]
 • خطای کاتبان نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشت‌های فقهی شیعه مطالعه موردی آیه 95 سوره مائده [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 111-130]
 • خمس بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]
 • خوارج مفهوم‌شناسی نصب درآرای فقهای امامیه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 75-93]
 • خوانش انتقادی بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]
 • خویشان تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیت‌المال درفقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 139-159]

د

 • دیات درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 105-123]
 • دیات مقدر تأملی بر مالیت کلاب در فقه امامیه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • دادرسی بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]
 • دادرسی کیفری بررسی فقهی تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 225-245]
 • داده- پیام تاملی بر انطباق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 161-174]
 • داده‌های رایانه‌ای بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 231-244]
 • داده‌ها و اطلاعات بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 17-31]
 • دارالاسلام قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شیعه و مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 277-302]
 • دارالحرب قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شیعه و مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 277-302]
 • دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 403-389]
 • درء اثر رجوع از اقرار به ‌سرقت، در سقوط‌ حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 422-405]
 • درستی در عمل امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 329-344]
 • دیرکرد بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 61-82]
 • درمان اجباری تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 163-182]
 • درمان ناباروری امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 215-233]
 • درهم درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 105-123]
 • دعاوی بین‌الادیانی صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 119-143]
 • دعاوی بین‌المللی صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 119-143]
 • دفاع مشروع نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 151-170]
 • دفاع مشروع بازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 125-145]
 • دفاع ناقص بازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 125-145]
 • دلالت دلالت سکوت بر اراده [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 79-117]
 • دلالت روایت حجیت سنجی اعراض مشهور [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 351-335]
 • دلیل عقل استصلاح ِضابطه مند، نیاز ضروری فقه اسلامی [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • دلیل عقل دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 327-345]
 • دلیل عقل محدوده ی مفهومی و محدودیت های مصداقی دلیل عقل در نگاه مولی احمد نراقی(ره) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 316-297]
 • دِین ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 1-26]
 • دین سپرده‌های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 79-99]
 • دین آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 83-101]
 • دین ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • دینار درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 105-123]
 • دین غیرمستوعب وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • دین یک‌طرفه مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک‌طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 260-241]
 • دین مستوعب وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 97-118]
 • دیه تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 49-65]
 • دیه ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 245-265]
 • دیه عدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماه‌های حرام [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 145-160]
 • دیه فرزند نامشروع ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 245-265]
 • دیه ی مغلظه تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 49-65]

ذ

 • ذمّه ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • ذوا/ ذو عدل نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشت‌های فقهی شیعه مطالعه موردی آیه 95 سوره مائده [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 111-130]
 • ذوالخیار بررسی کلّیات احکام خیارات [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-138]

ر

 • رانت اطلاعاتی بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 145-164]
 • راهبرد کرامت انسانی، راهبرد استنباط احکام شریعت [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 75-106]
 • را‌ه‌حل تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 77-86]
 • راهزنی رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 388-371]
 • رأی وحدت رویه بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 370-353]
 • رأی و حکم اختلاف اجتهادی از نظر قرآن (تفسیر آیه‌های 78 و 79 سوره انبیاء) [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 137-159]
 • ربا بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 215-229]
 • ربع مواقیت و ضوابط نویافته [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 157-175]
 • رجال روایت بررسی عدم اعتبار تمسّک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 95-118]
 • رجم اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 183-201]
 • رجم بازخوانی ادلّه‌ی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 213-234]
 • رجوع از اقرار اثر رجوع از اقرار به ‌سرقت، در سقوط‌ حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 422-405]
 • رحم جایگزین بررسی رابطۀ محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • رحم جایگزین امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 215-233]
 • رخصت پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • رخصت‌های شرعی نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]
 • رشد رابطه بلوغ و مسؤولیّت کیفری [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 127-150]
 • رضایت تحولات فقهی و تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایت [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 311-328]
 • رفتار بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 125-144]
 • رفتار جنایی بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا) [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 405-422]
 • رکاز بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]
 • رهن نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • رؤیا بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 465-493]
 • روایت سکونی مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 21-44]
 • روایت غیاث‌بن ابراهیم مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 21-44]
 • رؤیت هلال نقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 63-83]
 • رویش دندان رویکردی انتقادی به تعارض مبنای قانون‌گذار در رویش دندان مجنی‌علیه قبل و بعد از قصاص (موضوع ماده‌های 413 و 415 ق. م. ا. مصوب 1392) [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 271-291]
 • رویه قضایی مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک‌طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 260-241]

ز

 • زیان دیده بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 103-118]
 • زیان‌دیده راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 1-27]
 • زرع تأملی بر مالیت کلاب در فقه امامیه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • زکات بررسی حکم زکات در ملک متزلزل [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 7-31]
 • زکات پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]
 • زکات درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 105-123]
 • زکات شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت‌المال [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 441-423]
 • زمان و مکان آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 83-101]
 • زن تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • زنازاده نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 147-167]
 • زنای محصنه بازخوانی ادلّه‌ی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 213-234]
 • زنان بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 125-144]
 • زن محصنه بازخوانی ادلّه‌ی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 213-234]
 • زوال ملکیت اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 33-56]
 • زوجین اهداکننده بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382 [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 183-208]
 • زوجین دریافت کننده بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382 [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 183-208]
 • زوجه اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391 [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 301-317]
 • زوجه بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 370-353]
 • زوجه منفرد بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق قسم زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 415-435]

س

 • سیاسات شرعیه حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 77-97]
 • سیاست جنایی اسلامی نقد رویکردهای موجود در حوزۀ سیاست جنایی اسلامی؛ با تأکید بر اقتضائات توسعۀ نظریه پردازی علم دینی بومی [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 29-53]
 • سیاست-های فقه جزایی نقد رویکردهای موجود در حوزۀ سیاست جنایی اسلامی؛ با تأکید بر اقتضائات توسعۀ نظریه پردازی علم دینی بومی [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 29-53]
 • سبّ بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 99-115]
 • سبب تعهد جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 35-54]
 • سبب مستقل استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 7-26]
 • سبق و رمایه نظریه مشروعیت سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرن [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 349-367]
 • سبیل‌الله تحلیل فقهی احکام کنز [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 119-143]
 • سرپرستی حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 129-145]
 • سرقت بررسی مجازات سرقت از فرزند [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 161-181]
 • سرقت حرز بودن "نظارت مالک" در تحقق مفهوم سرقت [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 177-187]
 • سرقت از فرزند بررسی مجازات سرقت از فرزند [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 161-181]
 • سرقت پرنده مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 21-44]
 • سرقت رایانه‌ای بررسی فقهی- حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه‌ای [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 253-269]
 • سرقفلی تحلیل فقهی ـ حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 189-211]
 • سیره عقلا تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 131-153]
 • سیره عقلاء بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 95-115]
 • سقوط تعهد اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 33-52]
 • سقوط خیار بازپژوهی خیار حیوان [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 371-394]
 • سقوط دندان رویکردی انتقادی به تعارض مبنای قانون‌گذار در رویش دندان مجنی‌علیه قبل و بعد از قصاص (موضوع ماده‌های 413 و 415 ق. م. ا. مصوب 1392) [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 271-291]
 • سقوط مجازات اثر رجوع از اقرار به ‌سرقت، در سقوط‌ حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 422-405]
 • سکوت دلالت سکوت بر اراده [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 79-117]
 • سلاح تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 281-308]
 • سلب مسئولیت نقدی اصولی بر کنشی فقهی ( حقوقی ) [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 127-143]
 • سم مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 107-124]
 • سنت. استصلاح ِضابطه مند، نیاز ضروری فقه اسلامی [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • سند روایت حجیت سنجی اعراض مشهور [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 351-335]
 • سهام بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 387-404]
 • سواک بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 125-144]
 • سوگند کذب بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 73-96]

ش

 • شاهد زور تشهیر شاهد زور [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 117-138]
 • شبهه تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 459-474]
 • شیخ انصاری دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 327-345]
 • شیخ انصاری بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 387-404]
 • شخصیت شاخصه‌ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 279-293]
 • شخصیّت حقوقی شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت‌المال [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 441-423]
 • شرط مطالعه‌ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-59]
 • شرط بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 387-404]
 • شرط. ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • شرط انفساخ اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 33-52]
 • شرط ـ سبب پیشینه تاریخی «مقدمه واجب» در فقه اسلامی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 31-56]
 • شرط ضمان بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 309-327]
 • شرط ضمنی شرط ضمنی در هبۀ مهریّه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 119-135]
 • شرط ضمن عقد بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 181-200]
 • شرط ضمنی و بنایی تبیین فقهی- حقوقی ضمانت اجرای شرط بکارت در عقد نکاح [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 463-443]
 • شرط فعل بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 181-200]
 • شریعت خاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 81-102]
 • شریعت آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟ [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 153-180]
 • شرکت بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 215-229]
 • شرکت شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت‌المال [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 441-423]
 • شروط عبادی تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 193-213]
 • شهادت تشهیر شاهد زور [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 117-138]
 • شهادت اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 77-93]
 • شهید صدر بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 169-192]
 • شهرت شهرت و جبران ضعف سند: نگاهی به دیدگاه وحید بهبهانی (1117-1205ق) [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 213-230]
 • شورا کارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 241-260]
 • شورای نگهبان کارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 241-260]

ص

 • صاحب رحم بررسی رابطۀ محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • صحّت پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • صحّت تأهلی سامان‌‌دهی نظریه صحت تأهلی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 155-168]
 • صحّت فعلی سامان‌‌دهی نظریه صحت تأهلی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 155-168]
 • صحیحه یونس بن عبد الرحمن درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 443-458]
 • صداق میزان مهریه زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 49-70]
 • صغیر ولایت حاکم برتزویج و طلاق صغیراز نظرامامیه و اهل سنت [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 83-105]
 • صفحات ابتدایی صفحات ابتدایی مجله [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 1-6]
 • صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 119-143]
 • صلاحیت سرزمینی شناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوقی اسلام و قوانین موضوعه ایران [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • صلاحیت قانون‌گذاری تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 55-71]
 • صلاحیت قضایی تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 55-71]
 • صلح تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • صندوق تضمینی راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 1-27]
 • صنعت گردشگری پژوهشی فقهی- حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 441-464]
 • صواب امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 27-47]

ض

 • ضرب بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 45-61]
 • ضرب بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 125-144]
 • ضرب زوجه بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 45-61]
 • ضرر پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • ضرر ناروا راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 1-27]
 • ضرورت دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 119-144]
 • ضرورت رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 69-81]
 • ضرورت نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 395-416]
 • ضرورت مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک‌طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 260-241]
 • ضروری دین استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 7-26]
 • ضعف سندی شهرت و جبران ضعف سند: نگاهی به دیدگاه وحید بهبهانی (1117-1205ق) [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 213-230]
 • ضمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 77-97]
 • ضمان ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 11-26]
 • ضمان ضمان ناشی از خسارت عدم النفع در نظریه فقهی وحید بهبهانی [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 343-356]
 • ضمان بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 293-307]
 • ضمان ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 369-385]
 • ضمانت اجرا حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 249-281]
 • ضمان درک تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ در خصوص ضمان درک [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • ضمان. علی‌الید تاملی بر انطباق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 161-174]
 • ضمان معاوضی تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 295-310]
 • ضوابط استقرا بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 95-117]
 • ضوابط شرعی بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382 [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 183-208]

ط

 • طاعت بررسی قاعده فقهی «لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق» [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 417-440]
 • طلاق شرط ضمنی در هبۀ مهریّه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 119-135]
 • طلاق اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391 [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 301-317]
 • طلاق میزان مهریه زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 49-70]
 • طلاق ولایت حاکم برتزویج و طلاق صغیراز نظرامامیه و اهل سنت [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 83-105]

ظ

 • ظاهر مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 21-44]
 • ظن عقلایی اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 77-93]
 • ظواهر اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 47-61]
 • ظواهر نسبیت فهم فقهی قرآن و سنت [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 373-393]

ع

 • عاقله تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیت‌المال درفقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 139-159]
 • عام تخصیص لفظ عام به وسیله ی مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنّت [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • عامل بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 215-229]
 • عامل بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 283-300]
 • عام مجموعی نقدی اصولی بر کنشی فقهی ( حقوقی ) [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 127-143]
 • عیب ماهیت عیب وملاک تشخیص آن [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 167-176]
 • عبادات فائته نقد نظریه‌ی وجوب قضاء عبادات فائته‌ی میّت بر ولد اکبر و رابطه‌ی آن با تعلّق حبوه [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 85-101]
 • عبدالله بن زید بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 465-493]
 • عدالت رابطۀ میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیه [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 329-342]
 • عدالت مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک‌طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 260-241]
 • عدالت ترمیمی عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 107-126]
 • عدالت در توزین قلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 203-220]
 • عدالت راوی بررسی عدم اعتبار تمسّک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 95-118]
 • عداوت مفهوم‌شناسی نصب درآرای فقهای امامیه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 75-93]
 • عدم‌الحق ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 57-76]
 • عدم النفع ضمان ناشی از خسارت عدم النفع در نظریه فقهی وحید بهبهانی [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 343-356]
 • عدم انجام تعهّد بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 61-82]
 • عدم قطعیت ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • عدَّه أشهر بررسی عدَّه مُطلَّقه یائسه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 293-312]
 • عرافت و نقابت بررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 147-166]
 • عرف آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 83-101]
 • عرف نقش عرف در فقه ابن ادریس [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 33-49]
 • عرف مصداق شناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 309-330]
 • عرف عقلاء بازخوانی و نقد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیع [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 139-154]
 • عرف و عقلا بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 231-244]
 • عزل مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • عزل حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 7-24]
 • عزیمت پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • عزیمت رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 69-81]
 • عفاف عفاف در احکام عبادی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 273-291]
 • عقد بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 175-190]
 • عقد اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 33-52]
 • عقد مطالعه‌ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-59]
 • عقد بررسی حقّ فسخ ناشی از تخلّف قراردادی در تعهّدات مدّت‌دار [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 29-46]
 • عقد بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 319-335]
 • عقد تحولات فقهی و تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایت [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 311-328]
 • عقد ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 89-109]
 • عقد اکراهی سامان‌‌دهی نظریه صحت تأهلی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 155-168]
 • عقد بیمه نقد احتمال غرر در بیمه [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 193-214]
 • عقد صلح پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]
 • عقد فضولی سامان‌‌دهی نظریه صحت تأهلی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 155-168]
 • عقد معلق ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • عقد معلّق شرط ضمنی در هبۀ مهریّه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 119-135]
 • عقد مفسوخ بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 293-307]
 • عقل رابطه بلوغ و مسؤولیّت کیفری [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 127-150]
 • عقل دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 327-345]
 • عقل حق الطاعة و پاسخ برخی از نقدهای آن [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • عقل مصداق شناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 309-330]
 • عقل ابزارگرا عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه‌ بر انگاره‌های علامه طباطبائی (ره)) [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 183-203]
 • عقل عملی نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 313-332]
 • عقود لازم بازخوانی و نقد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیع [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 139-154]
 • عقود مختلط بازپژوهی خیار حیوان [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 371-394]
 • علیّت ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 57-76]
 • علق علیه ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • علم فهم‌پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 27-55]
 • علم تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 459-474]
 • علم میقات مواقیت و ضوابط نویافته [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 157-175]
 • عمد بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • عمومیّت بیع بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع» [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 475-495]
 • عین وقف پول [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 261-277]
 • عین ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 369-385]
 • عناصر متغیر بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 169-192]
 • عین معین بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 53-73]
 • عهده ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • عوامل موحهه جرم بازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 125-145]
 • عیوب باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 69-87]

غ

 • غبن حادث تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 321-344]
 • غرامت تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 295-310]
 • غرامت تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ در خصوص ضمان درک [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • غرر نقد احتمال غرر در بیمه [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 193-214]
 • غیر‌مدخوله میزان مهریه زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 49-70]
 • غزالی امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 27-47]
 • غصب ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 11-26]
 • غصب ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 369-385]
 • غنائم جنگی بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]

ف

 • فاطمه کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 231-246]
 • فتوا واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 57-75]
 • فدک کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 231-246]
 • فراش نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 151-170]
 • فرصت های اقتصادی بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 145-164]
 • فسخ بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 175-190]
 • فسخ بررسی کلّیات احکام خیارات [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-138]
 • فسخ وضعیت تصرّفات حقوقی زوجه در مهر [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 103-126]
 • فسخ شرط ضمنی در هبۀ مهریّه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 119-135]
 • فسخ امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 215-233]
 • فسخ قرارداد بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 261-279]
 • فسخ معلّق ضمن عقد مطالعه‌ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-59]
 • فسخ نکاح باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 69-87]
 • فعلیت حکم بازپژوهی معنای تغییر احکام شرعی و عوامل مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 333-352]
 • فقه اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 33-52]
 • فقه کفالت قهری و آثار آن در فقه [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 279-298]
 • فقه آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 299-320]
 • فقه استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 245-275]
 • فقه بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 283-300]
 • فقه نقش عرف در فقه ابن ادریس [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 33-49]
 • فقه بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]
 • فقه مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 107-124]
 • فقهی وقف پول [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 261-277]
 • فقه اسلامی خاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 81-102]
 • فقه اسلامی درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 105-123]
 • فقه امامیه رابطۀ میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیه [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 329-342]
 • فقه امامیه نظام حاکم بر بضع و منافع جنسی زنان در فقه امامیه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 7-27]
 • فقه امامیّه بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 345-371]
 • فقه اهل‌سنت بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]
 • فقه پویا استصلاح ِضابطه مند، نیاز ضروری فقه اسلامی [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • فقه جزایی ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 25-43]
 • فقه حکومتی مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 83-104]
 • فقه سنّی بررسی تطبیقی آیین وضو [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • فقه شیعی بررسی تطبیقی آیین وضو [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • فقه شیعه قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شیعه و مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 277-302]
 • فقه شیعه نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشت‌های فقهی شیعه مطالعه موردی آیه 95 سوره مائده [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 111-130]
 • فقه شیعه بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]
 • فلسفه اعتباریات عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه‌ بر انگاره‌های علامه طباطبائی (ره)) [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 183-203]
 • فهم‌پذیری فهم‌پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 27-55]
 • فهم فقهی نسبیت فهم فقهی قرآن و سنت [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 373-393]

ق

 • قابلیت انتقال امکان‌سنجی فقهی – حقوقی نقل اختیاری حق قصاص [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 333-317]
 • قیاس اولویت بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 353-370]
 • قاعده رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 69-81]
 • قاعده تسلیط تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 163-182]
 • قاعده ی تسلیط نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 67-79]
 • قاعده ید کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 231-246]
 • قاعده درأ تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 77-86]
 • قاعده درأ تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 459-474]
 • قاعده فقهی بررسی قاعده فقهی «لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق» [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 417-440]
 • قاعده ی لاضرر نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 67-79]
 • قاعده میسور تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 321-344]
 • قاعده‌ی ملازمه محدوده ی مفهومی و محدودیت های مصداقی دلیل عقل در نگاه مولی احمد نراقی(ره) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 316-297]
 • قاعده نفی حرج نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله‌ی محرمات [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 280-261]
 • قاعده نفی عسروحرج تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 321-344]
 • قاعدۀ فقهی بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 293-307]
 • قانون کفالت قهری و آثار آن در فقه [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 279-298]
 • قانون حمایت از خانواده اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391 [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 301-317]
 • قانون دیات درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 105-123]
 • قانون‌گزاری تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • قانون مجازات اسلامی ایران تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 77-86]
 • قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 125-145]
 • قانون مدنی اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 33-52]
 • قانون مدنی بررسی عدَّه مُطلَّقه یائسه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 293-312]
 • قتل بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • قتل بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 99-115]
 • قتل نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 151-170]
 • قتل درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 443-458]
 • قتل مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 107-124]
 • قتل عدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماه‌های حرام [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 145-160]
 • قتل جانی تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 195-212]
 • قذف حکم قذف افراد فاقد امکان آمیزش جنسی در فقه فریقین و حقوق ایران [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 395-413]
 • قرارداد بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 103-118]
 • قرارداد امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 215-233]
 • قرارداد رحم جایگزین امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 215-233]
 • قرآن استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 245-275]
 • قرآن مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 85-105]
 • قرآن‌کریم اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 47-61]
 • قرائات منقول از ائمه(ع) نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشت‌های فقهی شیعه مطالعه موردی آیه 95 سوره مائده [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 111-130]
 • قرَن باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 69-87]
 • قرینه دلالت سکوت بر اراده [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 79-117]
 • قسامه واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 29-48]
 • قسم بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق قسم زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 415-435]
 • قصاص عضو نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 225-247]
 • قصاص قاتل تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 195-212]
 • قصاص مجدد آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 201-224]
 • قصاص نفس نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 225-247]
 • قصد تحولات فقهی و تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایت [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 311-328]
 • قصد ارعاب رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 388-371]
 • قصص استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 245-275]
 • قصه استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 245-275]
 • قضای ظنی نقدی اصولی بر کنشی فقهی ( حقوقی ) [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 127-143]
 • قطع ید بررسی فقهی- حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه‌ای [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 253-269]
 • قلمرو کم‌فروشی قلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 203-220]
 • قیم ولایت حاکم برتزویج و طلاق صغیراز نظرامامیه و اهل سنت [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 83-105]
 • قواعد اصطیادی امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 329-344]
 • قواعد حلّ تعارض تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 55-71]
 • قواعد فقهیه امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 329-344]
 • قوانین رومی خاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 81-102]
 • قوانین موضوعه بررسی فقهی- حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه‌ای [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 253-269]
 • قول خبره اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 77-93]
 • قول رجالی اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 77-93]

ک

 • کار بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • کارکرد عقل نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 313-332]
 • کارکردهای شورا کارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 241-260]
 • کرامت انسانی کرامت انسانی، راهبرد استنباط احکام شریعت [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 75-106]
 • کفالت قهری کفالت قهری و آثار آن در فقه [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 279-298]
 • کفیل کفالت قهری و آثار آن در فقه [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 279-298]
 • کلب تأملی بر مالیت کلاب در فقه امامیه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • کنز تحلیل فقهی احکام کنز [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 119-143]
 • کوتاهی در تعهدات قلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 203-220]
 • کودک حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 129-145]
 • کودک متولد از رحم جایگزین بررسی رابطۀ محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]

گ

 • گروه ویژه اقدام مالی مشترک ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 25-43]
 • گناه آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟ [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 153-180]
 • گناهکار اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 183-201]

ل

 • لا‌ضرر بررسی فقهی تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 225-245]
 • لزوم نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • لوث واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 29-48]

م

 • مادر حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 129-145]
 • ماده 136 قانون مجازات اسلامی درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 443-458]
 • ماده 173قانون مجازات اسلامی اثر رجوع از اقرار به ‌سرقت، در سقوط‌ حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 422-405]
 • ماده 178 قانون مدنی اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 33-56]
 • ماشیه تأملی بر مالیت کلاب در فقه امامیه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • مال ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 11-26]
 • مال بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 231-244]
 • مالیات‌های اسلامی حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 249-281]
 • مال الله تحلیل فقهی احکام کنز [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 119-143]
 • مالک بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 283-300]
 • مالکیت ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • مالکیت کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 231-246]
 • مالکیت مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 495-517]
 • مالکیت بررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 423-442]
 • مالکیت خصوصی دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 119-144]
 • مال مقبوض بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 293-307]
 • ماهیت بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 175-190]
 • ماهیت شرعی نکاح مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • ماهیت عیب ماهیت عیب وملاک تشخیص آن [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 167-176]
 • ماه حرام عدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماه‌های حرام [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 145-160]
 • ماه قمری نقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 63-83]
 • ماه های حرام تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 49-65]
 • ماه‌های حرام بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا) [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 405-422]
 • مبانی فقهی نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 151-170]
 • مبانی مال بودن بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 231-244]
 • مبیع بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 53-73]
 • مبیع بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 387-404]
 • میّت نقد نظریه‌ی وجوب قضاء عبادات فائته‌ی میّت بر ولد اکبر و رابطه‌ی آن با تعلّق حبوه [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 85-101]
 • متعاملین بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 283-300]
 • متعهد جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 35-54]
 • متعهّد بررسی حقّ فسخ ناشی از تخلّف قراردادی در تعهّدات مدّت‌دار [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 29-46]
 • متعهدله جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 35-54]
 • متعهّدله بررسی حقّ فسخ ناشی از تخلّف قراردادی در تعهّدات مدّت‌دار [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 29-46]
 • متکلمین جستاری در منابع، روش‌های استدلال، محاسن و معایب مکتب اصولی متکلمان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 11-30]
 • متولد از زنا ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 245-265]
 • متون دینی فهم‌پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 27-55]
 • مثبَتات ادله بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 95-115]
 • مثله آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 201-224]
 • مجاز مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 85-105]
 • مجازات بررسی مجازات سرقت از فرزند [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 161-181]
 • مجازات آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 299-320]
 • مجازات آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟ [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 153-180]
 • مجازات تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 459-474]
 • مجازات مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 107-124]
 • مجازات بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 125-144]
 • مجازات سالب حیات آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 201-224]
 • مجبوب حکم قذف افراد فاقد امکان آمیزش جنسی در فقه فریقین و حقوق ایران [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 395-413]
 • مجتهد واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 57-75]
 • مجری حد اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 183-201]
 • محاربه تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 281-308]
 • محاربه رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 388-371]
 • محارَبه بررسی مبانی فقهی ماده 283 قانون مجازات اسلامی در تقریر مجازات مُحارَبه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 296-281]
 • محاربه و افساد فی‌الارض سازمان‌یافتگی جرایم در آیینۀ فقهه [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 145-169]
 • محجور ولایت حاکم برتزویج و طلاق صغیراز نظرامامیه و اهل سنت [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 83-105]
 • محرمیت بررسی رابطۀ محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • محرمیت نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 147-167]
 • مخالفت کتاب و سنت بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 309-327]
 • مدّت قراردادی بررسی حقّ فسخ ناشی از تخلّف قراردادی در تعهّدات مدّت‌دار [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 29-46]
 • مراتب دفاع بازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 125-145]
 • میراث فرهنگی دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 119-144]
 • مرتابه بررسی عدَّه مُطلَّقه یائسه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 293-312]
 • مرد محصن بازخوانی ادلّه‌ی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 213-234]
 • مرگ پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • مزارعه بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 283-300]
 • مستأجر تحلیل فقهی ـ حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 189-211]
 • مستندات قاعده بررسی قاعده فقهی «لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق» [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 417-440]
 • مسموم مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 107-124]
 • مسؤولیّت کیفری رابطه بلوغ و مسؤولیّت کیفری [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 127-150]
 • مسؤولیت‌مدنی راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 1-27]
 • مسئولیت تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیت‌المال درفقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 139-159]
 • مسئولیت جمعی کارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 241-260]
 • مسئولیت کیفری تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 459-474]
 • مسئولیّت کیفری بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 345-371]
 • مسئولیت نیابتی تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 131-153]
 • مشارکت بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 283-300]
 • مشارکت عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 107-126]
 • مشروعیت اختلاف اجتهادی از نظر قرآن (تفسیر آیه‌های 78 و 79 سوره انبیاء) [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 137-159]
 • مشروعیت بررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 147-166]
 • مشروعیت نظریه مشروعیت سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرن [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 349-367]
 • مشروعیت بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 370-353]
 • مشورت بررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 147-166]
 • مصادیق عفاف عفاف در احکام عبادی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 273-291]
 • مصالح مرسله استصلاح ِضابطه مند، نیاز ضروری فقه اسلامی [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • مصالحه عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 107-126]
 • مصداق شناسی مصداق شناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 309-330]
 • مصدر تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 193-213]
 • مصرف‌کننده حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 77-97]
 • مصلحت دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 119-144]
 • مصلحت وضعیت تصرّفات حقوقی زوجه در مهر [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 103-126]
 • مصلحت عامه نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 67-79]
 • مصلحت کودک موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 303-326]
 • مضاربه بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 215-229]
 • مطلقه بررسی عدَّه مُطلَّقه یائسه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 293-312]
 • معادن مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 495-517]
 • معامله وضعیت تصرّفات حقوقی زوجه در مهر [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 103-126]
 • معاوضه بازپژوهی خیار حیوان [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 371-394]
 • معدن بررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 423-442]
 • معروف و منکر حقوقی بازخوانی منابع شناخت «معروف و منکر» در فقه و قانون [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 331-347]
 • معروف و منکر فقهی بازخوانی منابع شناخت «معروف و منکر» در فقه و قانون [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 331-347]
 • معروف و منکر لغوی بازخوانی منابع شناخت «معروف و منکر» در فقه و قانون [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 331-347]
 • معصیت بررسی قاعده فقهی «لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق» [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 417-440]
 • معلق پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • مفردات تأثیر نظریّه های معناشناسی مفردات آیه‌ی یک سوره‌ی مـائده در استنباط احـکـام فقهی آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-20]
 • مفسران تحلیل فقهی احکام کنز [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 119-143]
 • مفهوم مخالف تخصیص لفظ عام به وسیله ی مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنّت [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • مفهوم موافق بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 353-370]
 • مقابله با خسارت بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 103-118]
 • مقاصد شریعت بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 95-117]
 • مقاصد شریعت مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 83-104]
 • مقام صالح قانونی راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 1-27]
 • مقتضای اطلاق و عقد نکاح مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • مقتضای ذات عقد نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی) [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 107-121]
 • مقدمه مقارن تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 193-213]
 • مقدمه واجب پیشینه تاریخی «مقدمه واجب» در فقه اسلامی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 31-56]
 • مقذوف حکم قذف افراد فاقد امکان آمیزش جنسی در فقه فریقین و حقوق ایران [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 395-413]
 • مکتب جستاری در منابع، روش‌های استدلال، محاسن و معایب مکتب اصولی متکلمان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 11-30]
 • مکتب اصولی منابع، روش‌های استدلال، مزایا و معایب مکتب اصولی احناف [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 247-259]
 • مکتب عقل گرا عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه‌ بر انگاره‌های علامه طباطبائی (ره)) [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 183-203]
 • مکتب قم مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 347-360]
 • مکتب نجف مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 347-360]
 • مکفول عنه کفالت قهری و آثار آن در فقه [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 279-298]
 • مکفول له کفالت قهری و آثار آن در فقه [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 279-298]
 • ملاحظات اقتصادی بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 261-279]
 • ملاک اباحه حق الطاعة و پاسخ برخی از نقدهای آن [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • ملکیت اعتباری مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 495-517]
 • ملکیت دائم ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 1-26]
 • ملک متزلزل بررسی حکم زکات در ملک متزلزل [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 7-31]
 • منابع جستاری در منابع، روش‌های استدلال، محاسن و معایب مکتب اصولی متکلمان [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 11-30]
 • منابع استنباط دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 327-345]
 • منابع شناخت معروف و منکر بازخوانی منابع شناخت «معروف و منکر» در فقه و قانون [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 331-347]
 • مناسبت بین حکم و موضوع تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 281-308]
 • مناط حکم محدوده ی مفهومی و محدودیت های مصداقی دلیل عقل در نگاه مولی احمد نراقی(ره) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 316-297]
 • منافع جنسی زن نظام حاکم بر بضع و منافع جنسی زنان در فقه امامیه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 7-27]
 • مناقشه حقوق همبستگی، مکانیسم‌های متناقض بین‌المللی و مکانیسم‌های متناسب اسلامی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 497-513]
 • منطقه الفراغ بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 169-192]
 • منفعت ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 11-26]
 • منفعت محلل تأملی بر مالیت کلاب در فقه امامیه [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • مهدورالدم بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 99-115]
 • مهر بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 135-159]
 • مهر وضعیت تصرّفات حقوقی زوجه در مهر [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 103-126]
 • مهر نظام حاکم بر بضع و منافع جنسی زنان در فقه امامیه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 7-27]
 • مهر السنه درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 105-123]
 • مهرالسّنّه تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • مهرالمثل تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • مهرالمفوّضه تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • مهریّه شرط ضمنی در هبۀ مهریّه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 119-135]
 • موارد تطبیق قاعده بررسی قاعده فقهی «لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق» [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 417-440]
 • موانع حضانت ولایت ابوینی موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 303-326]
 • موجر تحلیل فقهی ـ حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 189-211]
 • مؤجل سپرده‌های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 79-99]
 • مؤدیان مالیاتی حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات [دوره 48، شماره 2، 1394، صفحه 249-281]
 • موضوعات احکام مصداق شناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 309-330]
 • موضوعات عرفی آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 83-101]
 • موضوع تعهد جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 35-54]
 • موضوعِ حکم بازپژوهی معنای تغییر احکام شرعی و عوامل مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 333-352]
 • موهنیت اعراض حجیت سنجی اعراض مشهور [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 351-335]

ن

 • ناامنی رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 388-371]
 • ناسی واکاوی و نقد راه‌کارهای رفع تعارض بین روایات در مبحث «صلاه الناسی فی النجس» [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 71-82]
 • ناصبی مفهوم‌شناسی نصب درآرای فقهای امامیه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 75-93]
 • نبی بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 99-115]
 • نتیجه رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 388-371]
 • نجس واکاوی و نقد راه‌کارهای رفع تعارض بین روایات در مبحث «صلاه الناسی فی النجس» [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 71-82]
 • نسب امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 205-224]
 • نسبیت ظواهر نسبیت فهم فقهی قرآن و سنت [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 373-393]
 • نسب غیرشرعی نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 147-167]
 • نسل سوم حقوق همبستگی، مکانیسم‌های متناقض بین‌المللی و مکانیسم‌های متناسب اسلامی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 497-513]
 • نشر حرمت بررسی رابطۀ محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • نشوز بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 45-61]
 • نشوز بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 125-144]
 • نشوز زوج بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق قسم زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 415-435]
 • نشوز مرد عدم لزوم رعایت تمکین عام در صورت تأمین انحصاری نفقه توسط زوجه [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 169-182]
 • نصب مفهوم‌شناسی نصب درآرای فقهای امامیه [دوره 44، شماره 2، 1390، صفحه 75-93]
 • نظارت مالک حرز بودن "نظارت مالک" در تحقق مفهوم سرقت [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 177-187]
 • نظام جنسی اسلام نظام حاکم بر بضع و منافع جنسی زنان در فقه امامیه [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 7-27]
 • نظام حقوقی فرانسه پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]
 • نظام سازی بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 169-192]
 • نظام سیاسی تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 51-67]
 • نظام فقه آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 83-101]
 • نظریه پیرس تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 193-213]
 • نظریّه‌های معناشناسی تأثیر نظریّه های معناشناسی مفردات آیه‌ی یک سوره‌ی مـائده در استنباط احـکـام فقهی آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-20]
 • نظریۀ تتمیم مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 347-360]
 • نظریۀ رضایت مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها [دوره 47، شماره 2، 1393، صفحه 347-360]
 • نظم عمومی مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 83-104]
 • نفت و گاز مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران [دوره 50، شماره 2، 1396، صفحه 495-517]
 • نفقه عدم لزوم رعایت تمکین عام در صورت تأمین انحصاری نفقه توسط زوجه [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 169-182]
 • نفقه میزان مهریه زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 49-70]
 • نفی وزر تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 131-153]
 • نقض بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 103-118]
 • نقل اختیاری امکان‌سنجی فقهی – حقوقی نقل اختیاری حق قصاص [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 333-317]
 • نقل قهری امکان‌سنجی فقهی – حقوقی نقل اختیاری حق قصاص [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 333-317]
 • نقود اسلامی درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 105-123]
 • نکاح بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 135-159]
 • نکاح ولایت در نکاح باکره ی رشیده [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 11-33]
 • نکاح نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 147-167]
 • نکاح بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 370-353]
 • نکاح مشروط نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی) [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 107-121]
 • نمایندگی مجلس بررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی [دوره 49، شماره 1، 1395، صفحه 147-166]
 • نهاد میانجی‌گری پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]

و

 • واجب مطلق پیشینه تاریخی «مقدمه واجب» در فقه اسلامی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 31-56]
 • وام و سپرده بانکی ـ سود معین سپرده‌های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 79-99]
 • وجوب عقلی پیشینه تاریخی «مقدمه واجب» در فقه اسلامی [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 31-56]
 • وجود شبهه استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 7-26]
 • وحید بهبهانی شهرت و جبران ضعف سند: نگاهی به دیدگاه وحید بهبهانی (1117-1205ق) [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 213-230]
 • وحید بهبهانی ضمان ناشی از خسارت عدم النفع در نظریه فقهی وحید بهبهانی [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 343-356]
 • وحدت آفاق نقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 63-83]
 • وحدت رویه قضائی بررسی مبانی فقهی ماده 283 قانون مجازات اسلامی در تقریر مجازات مُحارَبه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 296-281]
 • ورثه پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • ورشکستگی پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]
 • وصف سلامت تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا [دوره 49، شماره 2، 1395، صفحه 295-310]
 • وضو بررسی تطبیقی آیین وضو [دوره 42، شماره 1، 1388]
 • وضوء تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 193-213]
 • وظایف خانوادگی بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن [دوره 43، شماره 1، 1389، صفحه 135-159]
 • وفاء به عقد تأثیر نظریّه های معناشناسی مفردات آیه‌ی یک سوره‌ی مـائده در استنباط احـکـام فقهی آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-20]
 • وفات زوجین میزان مهریه زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 49-70]
 • وقف پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]
 • وقف پول وقف پول [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 261-277]
 • وقف خاص بازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 65-83]
 • وقف عام بازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 65-83]
 • وقوع مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 85-105]
 • وکالت تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران [دوره 48، شماره 1، 1394، صفحه 123-152]
 • وکالت ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 89-109]
 • ولایت ولایت در نکاح باکره ی رشیده [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 11-33]
 • ولایت حاکم ولایت حاکم برتزویج و طلاق صغیراز نظرامامیه و اهل سنت [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 83-105]
 • ولد اکبر نقد نظریه‌ی وجوب قضاء عبادات فائته‌ی میّت بر ولد اکبر و رابطه‌ی آن با تعلّق حبوه [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 85-101]
 • ولد نامشروع ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی [دوره 51، شماره 1، 1397، صفحه 245-265]

ه

 • هیأت قضایی نقدی اصولی بر کنشی فقهی ( حقوقی ) [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 127-143]
 • هیات کارشناسی نقدی اصولی بر کنشی فقهی ( حقوقی ) [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 127-143]
 • هیأت منصفه مصداق شناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 309-330]
 • هبه تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • هبه شرط ضمنی در هبۀ مهریّه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 119-135]
 • هتک حیثیت بررسی فقهی تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس [دوره 52، شماره 1، 1398، صفحه 225-245]
 • همبستگی حقوق همبستگی، مکانیسم‌های متناقض بین‌المللی و مکانیسم‌های متناسب اسلامی [دوره 51، شماره 2، 1397، صفحه 497-513]
 • هویت کودک بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382 [دوره 46، شماره 2، 1392، صفحه 183-208]

ی

 • یائسه بررسی عدَّه مُطلَّقه یائسه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران [دوره 52، شماره 2، 1398، صفحه 293-312]
 • ی بالغه ی رشیده ولایت در نکاح باکره ی رشیده [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 11-33]
 • یقین بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت [دوره 47، شماره 1، 1393، صفحه 95-117]
 • یک‌سوم عدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماه‌های حرام [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 145-160]
 • یمین فاجره بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 1، 1392، صفحه 73-96]
 • یهود خاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان [دوره 43، شماره 2، 1389، صفحه 81-102]