خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

مشهور فقیهان امامیه قا ئل به ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام واجب هستند . بسیاری از حقو ق دانان به پیروی از قول مشهور همین نظر را برگزیده و گفته اند: خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به هر منظوری، روا نیست. در این پژوهش اقوال و ادلّه ی مسأله از آیات ، روایات و اصول بررسی شده و اثبات گردیده است که خروج متعارف زن از منزل بدون اذن شوهر با رعایت حق کامجویی شوهر جایز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Woman’s Leaving Home and Permission of the Spouse from Shiite Jurisprudence perspective

نویسنده [English]

  • Zainol’abedin Najafi
Assistant professor, Department of Jurisprudence and Essentials of Islamic Law, Shahid Mahallati Higher Education Institute.
چکیده [English]

Majority of Shi‘a jurists believe in the absolute
unlawfulness of woman’s leaving home without
permission of the spouse unless for mandatory duties.
Following majority’s opinion, a good number of lawyers
have maintained that woman’s leaving home without
permission of the spouse for any purpose is not allowed.
In the present essay, proofs concerning this problem,
including Qur’anic verses, hadiths, and principles, are
surveyed and it is thereby proved that conventional exit
without spouse’s permission, conditional upon observing
spouse’s matrimonial right, is lawful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman’s leaving home
  • permission of the spouse
  • spouse’s matrimonial right