سپرده‌های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دانشگاه تهران

چکیده

بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپردههای بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجه-گیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید می پردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او می فروشد. در مورد سپرده‌گذاری اشخاص در بانک ها هم می-توان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه می توان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bank Deposits with Determined Interests Based On Debt Sale

نویسندگان [English]

  • Hosein Davarzani 1
  • Seyyed Mohammad Razavi 2
  • saeed ebrahimi 2
چکیده [English]

Banking without usury is a very important object that has been considered by experts and investigated all time. In this writing, we have explored banking
debt with known profit and concluded its rightness, based on soling debt right. In this way after lending money the bank sales it to debtor with agreed price. The way is similar about person's lending to bank and thus there is no usury. In addition, this kind of sale can includes all persons, legal and natural.
In addition, this kind of sale can includes all persons, legal and natural.In addition, this kind of sale can includes all persons, legal and natural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Deposits
  • Debt Sale
  • Determined Interest
  • Sale