تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران

نویسنده

دانشگاه شهید چمران

چکیده

در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون‌گزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش‌بینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه ی تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the reform of the women's Inheritance law in Iran

نویسنده [English]

  • Abdolhosseyn rezaeirad
چکیده [English]

This article which is aimed at regulating the change of laws in legislative system of Islamic republic of Iran, intends to shed light over a significant change which has recently been taken place in the inheritance law of Iran. (Articles 946-949 of Civl law of Iran). This is analyzed from various view points such as historical, political, social, economic, legal and juridical aspect.
The probable consequences of it are anticipated in various conditions, and finally the probability that this change would be leased on new juridical proofs is reinforced and other probabilities like the effect of social events and political happenings in this change are put in doubt or rejected

کلیدواژه‌ها [English]

  • enactment of the law
  • history of jurisprudence
  • Immovable properties
  • jurisprudence
  • law
  • Legislation
  • nheritance
  • woman