نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

غریزه ی فزون‌طلبی و زیاده‌خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفه ی حکومتی و اجتماعی حکومت می طلبد که محتکر را مجبور به عرضه ی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical study about proof of forbidding of Conversion

نویسندگان [English]

  • Abdolllah Bahmanpouri 1
  • Mohammad Hasan Haeri 2
چکیده [English]

Instinct of avidity and avarice in the nature of humankind can be studied in different fields. One of them is hoarding. It is one of important problems that societies are stricken to it and its consequences. Jurists debate about hoarding and its absurdity in jurisprudence repeatedly. Such avarice act should be forbidden by government, certainly accordance with undoubted fundamental rules for preserving of right of possession and rights of society. Social and governmental duty of government request that force hoarder to expose and offer goods to people whit standard price. If the hoarder continues his act, conversion would the duty of government. In this research, we will study the juridical dimension of conversion with attention to fundamental custom and intellect

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conversion
  • Dominance
  • hoarding
  • Injustice
  • Public interest