بررسی کلّیات احکام خیارات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشکده حضرت امام خمینی (س)

چکیده

در این مقاله، قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنت‌های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات، مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین‌رو، در راستای تحصیل قاعده، کلّی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانانِ صاحب‌نظر، به نحو دقیق، مورد مداقّه‌ی علمی با رویکرد انتقادی، واقع شده است که می‌توان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»، «نوع حق در خیارات»، «اصل لزوم در عقود خیاری»، «سقوط خیار فسخ با تصرّف ذی‌الخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت. بعد از تحلیل و تبیین مقام بحث در هر یک از موارد فوق‌الذکر و استخراج مبانی و اصول اتخاذی هر یک از دیدگاه‌ها، نظریّه‌ی مختار و دیدگاه تنقیحی ارائه و تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The General Evaluation [examination] of Options Rules

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Amid Zanjani 1
  • Abolfazl Ahmadzadeh 2
چکیده [English]

In this article it has been tried to consider the general rules and provisions of options as one of the common traditions of Islamic jurists. Therefore, in order to reach to that general rule, the profound viewpoint of Sheikh Ansari and some of the contemporary Shi'i jurists and some highly qualified jurists have been analyzed critically, specially matters such as "criterion and nature of the revocation option", "type of right in options", "the principle of necessity in optional contracts", "cancellation of revocation option with the deliberate act of option holder" and "waste in the option period" have been considered and in each case after analyzing the subject and setting the context of the debate and eliciting the rationales and principles of each viewpoint, the selected view of the authors has been offered and explained

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destruct
  • Option Holder
  • Removal
  • revocation
  • right of option
  • Seizure
  • The Principle of Necesity