تشهیر شاهد زور

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد

چکیده

مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می‌خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنّت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می‌توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است. بنابراین لازم است در تأیید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آن‌ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله‌ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟ در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سؤالات مطروح? فوق بررسی و پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public disclosure of the Perjurer

نویسندگان [English]

  • LEILA ZAMANI 1
  • Hasan Abuee 2
  • Ali Tavallaei 2
چکیده [English]

The concept of perjury or false testimony has no notable difference in juristic texts and Iranian criminal code. However, what both Shi‘a and Sunni jurists refer to as their sources for determination of punishment of that crime results in the fact that necessity of public disclosure of perjurer is because of the harm which may affect the society and individuals in the future – something missing in the Iranian criminal code. In order to confirm public disclosure as the suitable and efficacious punishment of the perjury crime, therefore, we had better investigate opinions of jurists as well as proofs they have presented in this connection. Hadiths and other proofs referred to should also be presented and taken into consideration

کلیدواژه‌ها [English]

  • discretionary punishment
  • perjurer
  • public disclosure
  • Testimony