پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق ‌اسلامی دانشگاه فردوسی‌مشهد

2 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

از جمله مفاهیمی که تأثیر زیادی در آراء فقها دارد، عناوین ضرر و حرج است. آنچه مسلّم است این است که انجام فعل ضرری از آنجا که مبعّد است، باطل است. امّا در مورد صحّت انجام فعل حرجی میان فقها اختلاف است؛ برخی آن را با قیاس به ضرر باطل دانسته‌اند. ادلّۀ دیگری نیز برای بطلان ارائه شده است که همگی مبتلا به اشکال است. این نوشتار با نقد ادلّۀ قائلین به بطلان فعل حرجی و ناکافی دانستن آن‌ها با تکیه بر ادلّه و استدلال‌های فقها و ارتکاز عقلی، درصدد اثبات صحّت انجام فعل حرجی و ارائۀ ملاک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research on the Veraciousness of an Act Done under Hardship

نویسندگان [English]

  • Abdollah Bahmanpuri 1
  • Hossain Saberi 2
1 Ph.D. Student of Jurisprudence and Essentials of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor of faculty of theology and Islamic studies- Ferdowsi University of Mashhad.
چکیده [English]

Among concepts influencing jurist’s verdicts notably are
harm and hardship. What is for certain is that doing a
harmful act is null and void. However, there is a
disagreement among jurists as to veraciousness of an act
done under hardship. Comparing it with harmful acts,
some believe in its annulment. Some other arguments are
presented for annulment, but all of them suffer from some
problems. Criticizing proofs of those who believe in
annulment of acts done under hardship and treating them
as inadequate on the one hand and relying on jurists’
argumentations and intellectual confirmation on the other,
the present essay intends to prove veraciousness of acts
done under hardship and present criterion in this
connection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harm
  • hardship
  • obligation
  • permissibility
  • veraciousness