جستاری در منابع، روش‌های استدلال، محاسن و معایب مکتب اصولی متکلمان

نویسنده

استادیار دانشگاه کردستان

چکیده

مکتب متکلمان، از مشهورترین مکاتب اصولی در میان اهل سنت، معتزله و اباضیه است. در این مکتب، به شیوه‌ای قیاسی و از راه تنقیح گرایی قضایا و بدون دخالت فروع فتاوا، به تقریر و تکوین قواعد اصولی پرداخته می‌شود. منابع این مکتب در پژوهش، قواعد اصولی، علم کلام، لغت، فقه و منطق است. راهبردهای اصلی این روش، نظر و مسالک جدلی است. این مکتب دارای جنبه‌های مثبت و قابل دفاعی چون تجرید مسائل و بی‌طرفی در تحلیل و تنقیح آنها، استقلال و آزادی در اظهار نظر، حاکمیت اصول بر فروع، توجه به تحریر محل نزاع، بحث تفصیلی و دقیق در مورد مسائل و جنبه‌های قابل انتقادی چون پرداختن به مسائل غیر مرتبط با اصول فقه، مناقش? مسائل فاقد آثار فقهی، عدم توجه لازم به فروع فقهی و مبالغه در بیان استدلالات فرضی و جواب دادن به آنها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A reflective investigation on reasoning resources and method and advantages and shortcoming of Theologians' School

نویسنده [English]

  • farzad parsa
چکیده [English]

The Theologians School is one of the most famous theological schools among Sunnis, Mo’tazelah and Abaziye. Using a deductive manner and by clarifying cases and regardless of jurisprudence precepts, theological rules are set and developed in this school. The sources of research in this school include theological rules, theology, dialect, jurisprudence and the logic. The main strategies of this method are viewpoint and polemical manners. The school have positive and defendable features such as clarifying matters and neutrality in analysis, refining the data, freedom and autonomy in expressing views, overcoming principles on jurisprudences, paying attention to clarifying disagreements, deep and accurate discussion on problems and critical features such as non-relevant matters with jurisprudence principles, analyzing of matters without jurisprudence impacts, paying no attention to jurisprudence rules and exaggerating in stating assumptive reasoning and responding them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisprudence
  • sources
  • Theologians
  • theological schools