نقدی اصولی بر کنشی فقهی ( حقوقی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران؛

چکیده

دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافی‌های خارق‌العاده‌ای را اعمال می‌کند و می‌کوشد با ممانعت از هر گونه سهل‌انگاری، سیستم قضا را واقع‌گرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رأی یا کاستن از وثاقت آن و سرخوردگی مردم نشود. در این نگارش مساله پیش‌رو یافتن مبنای حاکم بر هیات ها اعم از قضایی، کارشناسی، اوصیا، وکلا و... است و چنان‌که درخصوص اعمال یا عدم اعمال صحیح عموم مجموعی به نظر می‌رسد، هیات‌‌‌های قضایی و کارشناسی که عام مجموعی هستند باید به اتفاق و پس از بررسی و کنکاش لازم، نظر واحد هیات را اعلام کنند نه آنکه نظر یک نفر از اعضا، بدون طرح در نشست مشترک و تحقیق و آگاهی کافی تایید و امضا شود.

کلیدواژه‌ها


[1]. قرآن کریم
[2]. جبعی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی) (بی‌تا)، روضهَ البهیهَ فی شرح اللمعهَ الدمشقیه، بی‌جا، جامعهَ النجف الدینیه.
[3]. جعفر بن حسن (ابوالقاسم نجم‌الدین، محقق حلی) (بی‌تا)، شرایع الاسلام، ترجمه: ابوالقاسم ابن احمد یزدی، تهران، دانشگاه تهران.
[4]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1346)، ترمینولوژی حقوق، تهران، ابن سینا.
[5]. ــــــــــــ (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
[6]. حیدری، علینقی (1384)، اصول الاستنباط، ترجمه و تبیین: محسن غرویان و علمی شیروانی، قم، دارالفکر.
[7]. خراسانی، محمدکاظم (آخوند خراسانی) (1415 ه‍.ق)، کفایهَ الاصول،  قم، نشر اسلامی.
[8]. ذهنی تهرانی، محمدجواد(1366)، تحریرالفصول، شرح فارسی کفایهَ الاصول، قم، انتشارات حاذق.
[9].  شب‌خیز، محمدرضا و محمد تبار، عباد (1393)، اصول فقه دانشگاهی، تهران، کتاب آوا.
[10]. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1318)، عروهَ الوثقی، قم، مکتب داوری.
[11]. غروی نایینی، میرزا محمد حسین (1404 ه‍.ق)، فوائد الاصول، قم، نشر اسلامی.
[12]. فیض، علیرضا (1382)، مبادی فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران.
[13]. محمد بن حسن (شیخ حر عاملی) (1367)، وسایل الشیعه، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
[14]. محمدی، ابوالحسن (1387)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه تهران.
[15]. مظفر، محمدرضا (1408 ه‍ .ق.)، اصول فقه، قم، اسماعیلیان.
[16]. موسوی بجنوردی، سیدمحمد (1367)، مقالات اصولی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
[17]. نجفی، محمدحسین(بی‌تا)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دارالتراث العربی.