شرط ضمنی در هبۀ مهریّه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

چکیده

به مجرّد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حقّ هر گونه تصرّفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمّۀ او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلّی در انتقال نیمی از مهریّه به مرد دانسته‌اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریّه به مرد است.
در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن‌ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می‌شود. هم چنین هبۀ مهریّه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلّق بر شرط ضمنیِ دوام زوجیّت است که با تخلّف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمّۀ او از مهر یا مالکیّتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حقّ فسخ هبۀ یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implied Term in Donating the Dowry

نویسنده [English]

  • Mahdi Movahhedi Mohebb
Assistant Professor, Faculty of Semnan.
چکیده [English]

The bride possesses the right as to the dowry as soon as
terms of marriage are uttered and is allowed to use it in
any way she wishes, including denoting it altogether to the
bridegroom and discharge him of his obligations in this
connection. On the other hand, divorce before intercourse
is considered an independent factor in transferring half of
the dowry to the bridegroom based on which, according to
the opinion of majority of jurists, bride must pay
something equivalent to half of the dowry to the
bridegroom.
Analyzing opinions and surveying their proofs, the present
essay comes to the conclusion that divorce before
intercourse only causes removal of entitlement of the bride
as to half of the dowry. Also, bride’s denoting the dowry
is not absolute, but rather is dependent upon the implied
term of continuity of marriage; hence, when the
bridegroom violates that and divorces the bride, his
discharge of payment of the dowry or ownership of it
becomes obviated, or, at least, the bride will have the right
to abrogate that denotation so that she still may have
entitlement of half of the dowry in case of divorce before
intercourse and that of all of the dowry in case of divorce
after intercourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • denotation
  • implied term
  • discharge
  • dowry
  • divorce
  • abrogation
  • suspended contract