وقف پول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق دانشگاه پیام نور واحد قم.

2 هیأت علمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

3 هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور جعفریه

چکیده

در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره­های اولیه اسلامی منحصر در همین دو، می شده است .تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده تا وقف منحصر به اعیانی شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد، و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از داراییها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول­ها این سؤال مطرح میشودکه آیا  وقف پول مشروع است؟
اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده است. لیکن امروزه از مهمترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه­های اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده­تر از آنچه پیش از این می­دانستیم یافته است. با چنین هدفی می­توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Waqf (Mortmain) of money

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Rezaei 1
  • Mohammad Sadri 2
  • Mohammad Reza Aghajani Ghannad 3
چکیده [English]

In Islamic texts, waqf of money was restricted to Dirham and Dinar, for the only prevailing money in early Islam has been these two kinds. Definitions of waqf presented by jurists as “imprisoning the concrete property” resulted in restriction of waqf to those things benefitting of which would not lead to their destruction. Consequently, expanding the scope of waqf became almost impossible. As today the concept of money has undergone fundamental changes and has become of a conventional and not a concrete nature, this question may be raised whether waqf of money is lawful. Thus, it could be supposed that restriction of waqf to concrete properties and to those things benefitting of which would not lead to their destruction should be a matter of reconsideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • waqf (mortmain) of money
  • destruction
  • juristic
  • concrete object