انصراف و نقش آن در استنباط

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه کاربرد دارد و از موضوعات مور ابتلاء فقیهان محسوب می شود، بحث (انصراف) است. این مهم، از مباحث مرتبط با (مطلق و مقید) است و هنگام بحث از (مقدمات حکمت) مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که این موضوع نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد و در علم اصول فقه به اجمال، مورد بحث قرار گرفته است، پرداختن به آن ضروری جلوه می نماید. این مقاله پس از بررسی مفهوم انصراف و بیان اقسام آن، به تبیین آثار آن‌ها می‌پردازد و با طرح مثال‌های گوناگون از ابواب مختلف فقه، بر نقش مهم‌ آن در امر استنباط می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diversion (Insiraf) and Its Role in the Inference of Juristic precepts

نویسنده [English]

  • Ali Kalantari
چکیده [English]

Diversion, which is discussed briefly in the science of Usul al-Fiqh in the chapter on the absolute and qualified, while playing a notable role in different chapters of jurisprudence, is of varieties.
Surveying the concept of diversion and its varieties, the present essay expounds its effects and results and emphasizes its important role in the process of inferring juristic precepts

کلیدواژه‌ها [English]

  • absoluteness
  • diversion
  • Inference
  • qualification