سازمان‌یافتگی جرایم در آیینۀ فقهه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

سابقۀ سازمان‌یافتگی و ارتکاب جرایم به‌صورت گروهی را می‌توان به‌طور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائۀ تعریف این نوع از جرایم و اعمال مجازات‌های سنگین‌تر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقۀ چندانی ندارد و ضابطه‌مندی آن به ایام معاصر بازمی‌گردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمان‌یافتگی و مصادیق جرایم سازمان‌یافته، تفاوت‌نظرهای زیادی میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوی دیگر وجود دارد و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهی و سازمان‌یافتۀ برخی جرایم توسط مجرمان، تعریف واحدی برای این‌گونه جرایم مشاهده نمی‌شود. در قانون‌های موضوعۀ جمهوری اسلامی ایران، اصولاً به بحث سازمان‌یافتگی به‌صورت مشخص اشاره نشده و عباراتی همچون باند، شبکه و تبانی بدون تعریف مشخص در مورد جرایم گروهی استفاده شده و تنها در قانون مبارزه با قاچاق انسان، عبارت سازمان‌یافته به‌کار رفته که البته تعریفی از آن داده نشده است. در متون فقهی و روایات نیز بحث سازمان‌یافتگی به‌عنوان موضوع مشخص و مجزایی اشاره نشده است، ولی در عناوین مجرمانه و برخی جرایم همچون بغی، محاربه و افساد فی‌الارض، معاونت بر اثم، اشاعۀ فحشا و تواطؤ سازمان‌یافتگی مدنظر بوده و گاهی سبب تغییر یا تشدید مجازات مرتکبان شده است که به‌طور مشخص می‌توان به باغیانی اشاره کرد که دارای تشکیلات و سازمان باشند و سازمان‌یافتگی سبب کشته ‌شدن اسرا و زخمی‌هایشان، تعقیب فراریان و به‌غنیمت گرفته‌شدن اموالشان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organized Crimes By The viewpoint Of Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Ali Gholami
Assistant Professor, Imam Sadiq University
چکیده [English]

The History of the organized and Committing Crimes as a group is Equal to the life of the crimes, Although Definition of this gang of the crimes and the heavier punishments toward Individual crimes have short history. There are great differences in opinion between the jurists and the Criminologists In order to the explaining the meaning of the organized and despite the consensus on the Possibility of organized committing of some crimes, There is no single definition for this kind of the crimes. In the Rules of Iran, the organized crimes have not been specifically mentioned and the Phrases such as "band", Group and conspiring without any definition about the group crimes have been used. In the Jurisprudence texts, the Organized as a separate issue not addressed But in the criminal Titles such as Bghy, violence and corruption on earth, VP of Ism, spreading and Tvaty, organized has been considered and sometimes caused changing or augmenting the perpetrators punished. Gardening can be identified with the organization. Which organized caused the death of prisoners and Injured, Property will be pursued fugitives and Booty contexts of their property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spreading
  • sponsorship of Ism
  • Bghy
  • Tovaty
  • organized
  • enmity and corruption on the earth