نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوج

2 استاد فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری‌ها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات است و مستند آن‌ها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقا شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surney and Criticism of Proofs of Nullification of Option of Condition in Unilateral Legal Acts

نویسندگان [English]

  • Abdolllah Bahmanpouri 1
  • Mohammad hassan Haeri 2
  • Mohammad Taqi Fakhlaei 2
چکیده [English]

The principle of sovereignty of will is taken into consideration in jurisprudence and law as one fundamental, significant principle. One instant of declaring sovereignty of will is the right to cancel the contract through option of condition. That the contracts are subject to the option of condition is easily accepted – though whether this is acceptable with some instants of contracts such as marriage, pious endowment, and liability is a matter of disagreement. When it comes to unilateral legal acts, however, one encounters some difficulties and obstacles inasmuch as a good number of jurists have intended to prove that they are not subject to this option. In addition to consensus, those jurists have argued some rational proofs some of which referring to the point that unilateral legal acts cannot be conditioned and some other to the point that they cannot be subject to option. The present research deals with the proofs of nullification and criticism of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Option of Condition
  • unilateral legal acts
  • returning what is nullified
  • right-causing unilateral legal act
  • waiver unilateral legal act
  • mutual cancelation