بررسی مجازات سرقت از فرزند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

سرقت از دیرینه‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشتۀ دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همۀ زمان‌ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات‌های سنگین مواجه می‌شدند .با این‌حال، در زمینۀ سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام‌های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می‌گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر می‌دانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچ‌گونه ارفاقی را قائل نیستند. با این‌حال، بررسی موجود در این نوشتار نشان می‌دهد که اولاً؛ جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیاً؛ بر اساس ادلۀ موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Punishment for Theft from Children

نویسنده [English]

  • Mohammad Eshaghi
چکیده [English]

Theft is considered to be one of the most ancient crimes against properties and ownership to which human societies have engaged for a very long time. This crime has been intensively punished every time and everywhere and the people who committed such a crime have been treated with many kinds of heavy punishments. In any case, in many law systems theft from relatives is treated in a friendly way. In the Islamic criminal law this friendly way of treatment can also be seen concerning parents who steal from their children but with some differences. The twelver Shiite jurisprudents hold that this friendly way of treatment is limited to fathers and cannot be applied as to mothers. The present essay would indicate that lawfulness of father’s using properties of his children is not absolute but rather is conditional first, and should mothers steal from their children they would be treated as fathers not being punished for that secondly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crimes against properties and ownership
  • Theft
  • theft from children
  • punishments