بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در قانون اهدا جنین که به منظور باروری زوجین نابارور، مشروعیت باروری منوط به رعایت موازین شرعی شده بدون اینکه آن در قانون معلوم و مشخص شود. با توجه به اینکه  بارور کنندگان پزشک می باشند ، لازم است قانونگذار در این قانون تجدید نظر کرده و روشی را انتخاب کند که امکان رعایت ضوابط شرعی باشد و نیز ضوابط شرعی باروی را به طور دقیق  مشخص نماید که مهمترین آن، حرمت  رحم زوجه دریافت کننده، عده ایام بارداری و حفظ نسب کودک  که شکل‌دهنده هویت او است، می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential Survey of the In Vitro Fertilization Law of 1382 S.A.H.

نویسنده [English]

  • Ali Barikloo
چکیده [English]

The law of embryo donatioin declares that legitimacy of the process of In Vitro Fertilization is dependent upon observation of religious precepts, without specifying those precepts. As it is doctors of medicine who are in charge of that process, the lawmakers should reconsider that law and, while announcing a method which is religiously lawful, determine religious criteria of the process. As some of those criteria we can mention observing spousehood, pregnancy waiting period, and child’s genealogy which forms his identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious criteria
  • embryo donation
  • receiving couples
  • denoting couples
  • child’s identity