آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز.

2 کارشناس ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرپل ذهاب

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییرجنسیت در جرائم و مجازات‌ها می پردازد. تغییرجنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد،موضوعی انکارناپذیر و غیرقابل خدشه می‌باشد، و موضوع تغییرجنسیت نیز از قبیل این موضوعات بوده که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن به اجتهاد بپردازند، به طوری که کمتر فقیهی یافت می‌‌شود که در عصر حاضر این مسئله نوین را مورد توجه خویش قرار نداده باشد. علیرغم ارائه نظریات متعدد و نوین فقهی از جانب فقهای معاصر لیکن در قوانین و مقررات جاری کشور، در خصوص موضوع تغییرجنسیت تاکنون هیچ مصوبه‌ای‌(باتوجه به آمار بالای افراد تغییرجنسیت  داده و متقاضی آن) مشاهده و یافت نگردیده است. با التفات به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل تغییرجنسیت نه تنها جرم نیست بلکه عملی جایز و مشروع می باشد. در اکثر عناوین مجرمانه مذکور در قوانین جزایی، جنسیت فرد تأثیری در تعقیب و مجازات متهم و مجرم ندارد، گرچه در برخی اعمال مجرمانه، مثل ترک انفاق، مجازات و یا تعقیب مجرم دائرمدار جنسیت فرد می‌باشد و با تغییرجنسیت در برخی موارد مجازات ساقط می‌گردد.

کلیدواژه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Trans sexuality in crimes and punishments.

نویسندگان [English]

  • Roqaye Abbaszade 1
  • Abolqasem Asadi 2
  • Mohamad hosein Ganji 3
چکیده [English]

As the problem of sex reassignment is one of new problems raised in modern time on the one hand and this principle that juristic judgments and legal rules are subject to goods and evils as well as temporal and spatial necessities is an undeniable principle on the other, contemporary jurists have declared their opinions on that problem using dynamic jurisprudence in such a way that even one single jurist could not be found that he has not dealt with it. Despite declaring different verdicts on that on the part of jurists and the considerable number of those who request that, the problem of sex reassignment is not dealt with in the current legal rules in the country. Considering the legal principle that crimes and punishments are to be declared by Law, sex reassignment is not only a crime but a lawful act. In the majority of criminal acts mentioned in the Law, gender plays no role in the process of prosecution and punishment of the accused and the criminal – though in some of them, such as not paying family expenses, gender is the determining fact. Thus, by sex reassignment, punishment would be abolished in some cases

کلیدواژه‌ها [English]

  • effects
  • sex reassignment
  • crime
  • Punishment
  • Gender
  • jurisprudence