نقد نظریه‌ی وجوب قضاء عبادات فائته‌ی میّت بر ولد اکبر و رابطه‌ی آن با تعلّق حبوه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد دانشگاه تهران/ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

ثبوت حقّ حبوه و تعلّق بخشی از اموال میّت به ولد اکبر به نحو مجّانی که موجب حرمان سایر ورثه از آن بخش می‌گردد، مورد استبعاداتی قرار گرفته و برخی از فقها را به سمت و سوی نظریاتی در نفی مجّانیت حبوه سوق داده است. در یکی از این نظریات، حقّ حبوه در إزاء قضای عبادات فائته‌ی میّت، به ولد اکبر تعلّق می‌گیرد و مجّانی و بلاعوض نیست. این در حالی است که ادلّه‌ی وجوب قضای عبادات فائته‌ی میّت، مبتلا به ضعف سندی و دلالی می‌باشد و با اغماض از ضعف‌شان و بر فرض ثبوت وجوب، ملازمه‌ای بین عمل به این وجوب و تعلّق حبوه مشاهده نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Opinion of Obligation of Belatedly Performing of Missed Acts of Worship upon the Elder Son and Its relation with primogeniture (habwa)

نویسنده [English]

  • Amir Kimia
M.A. in Jurisprudence and essentials of Islamic law- University of Tehran- Qom Campus
چکیده [English]

The right to habwa and peculiarity of some part of
properties of the deceased person to his eldest son
gratuitously, which prevents other heirs from that part, is
criticized by some and caused some jurists to present some
opinions announcing negation of habwa being gratuitous.
One of such opinions grants the eldest son the right to
habwa in return for belatedly performing of missed acts of
worship and not being gratuitous. However, proofs of
obligation of belatedly performing of missed acts of
worship of deceased person suffer from weakness in both
the chain of transmitters and the content. It should be
noted that should their weakness be ignored and obligation
be proved, there would still be no mutual implication
between observing that obligation and receiving habwa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • habwa
  • Inheritance
  • deceased person
  • eldest son
  • missed acts of worship
  • Duty
  • right
  • countervalue
  • Condition