ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری می‌گنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی از اقسام عقد به شمار رفته است ولی در بیان احکام و آثار و اوصاف معلق علیه مطلبی به چشم نمی‌خورد تا بتوان این نهاد را به درستی بررسی کرد. این مقاله به بررسی اوصاف معلق علیه می‌پردازد که بدیهی است در صورت احراز اوصاف مورد نظر می‌توان رابطه حقوقی مزبور را به رابطه‌ای معلق توصیف کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The characteristics of the event in suspended contract in Islamic jurisprudence, Iranian and French law

نویسنده [English]

  • Alireza Yazdanian
چکیده [English]

In spite of different ideas of Islamic jurists, in Iranian law, in article 184 of civil law, the suspended contract has been accepted and only exceptionally, this contract is null. In the French law and some of the Islamic countries, there are two kinds or suspensions: suspension of formation of contract and suspension of dissolution of contract. In the civil law of these countries, the event that the contract has been suspended on it must have the characteristics that without them, the contract will be null or will be other contract. In civil law of Iran, there are no characteristics for the event of suspended contract. In this article, with analyses of Islamic law and comparative law, the characteristics of event in the suspended contract will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition
  • event
  • future
  • suspended contract
  • uncertainty