به منظور تسهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ1398/02/09 طبق آیین نامه شماره 11/25685 وزارت علوم تحقیقات و فناوری همه نشریات با عنوان((نشریۀ علمی)) شناخته می‌شوند.

لینک مستقیم ثبت نام مجله

 

 • کشور محل انتشار:  ایران
 • ناشر :دانشگاه تهران
 • شاپای چاپی: 8744-2008
 • شاپای الکترونیکی: 7612-2228
 • اعتبار مجله : علمی -دارای ایندکس ISC
 • زبان مجله :فارسی (با چکیده انگلیسی)
 • نوبت انتشار:دو فصلنامه
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 600/000 هزار تومان
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری دو سو کور
 • حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله: 4 ماه
 • درصد پذیرش مقالات :10 درصد
 • نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-- NOOR MAGS- MAGIRAN-
 • نام نرم‌افزارهای مشابهت یاب در بررسی و داوری مقالات: سمیم نور- همانندجو
 • دسترسی به مقاله‌ها : آزاد
 • ایمیل مجله : jjfil@ut.ac.ir

     نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق " تماس با ما "

 صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

 

شماره جاری: دوره 54، شماره 2، اسفند 1400 

نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج

صفحه 359-337

10.22059/jjfil.2022.334550.669275

رضا دهقان نژاد؛ حمید مسجد سرائی؛ حسن پورلطف اله


تخلّص از ربای معاوضی از دیدگاه امام خمینی(ره)

صفحه 382-361

10.22059/jjfil.2022.323079.669163

محمدعلی راغبی؛ محمد اسدی؛ محمدجواد حیدری خراسانی


ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه(با رویکرد نقد مادۀ ۲۳۹ قانون مدنی)

صفحه 488-469

10.22059/jjfil.2021.213609.668988

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد