بررسی عدم اعتبار تمسّک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی

نویسنده

استاد و محقق حوزه علمیه قم

چکیده

این مقاله درصدد بررسی این مسأله است که «آیا می‌توان در کنار سایر راه‌های پی‌بردن به عدالت راوی مانند تعدیل علمای رجال، به اصالت عدالت نیز تمسّک کرد؟» هدف این تحقیق آن است که با بررسی یکی از راه‌های ممکن برای احراز عدالت راوی، زمینه برای احیای بسیاری از روایاتی که تنها به دلیل مجهول بودن راوی، حتی از سوی کسانی که معیار پذیرش روایت را وثاقت راوی دانسته‌اند، کنار نهاده شده است، فراهم گردد. برای پاسخ به مسأله مذکور، نخست مفهوم اصالت عدالت به عناصر آن تحلیل شده است؛ در ادامه، با بررسی منابع اسلامی، اعمّ از منابع رجالی، اصولی و فقهی، این نتیجه به دست آمده که بحث از اصالت عدالت، در گذشته مطرح بوده و در این زمینه، به برخی از عبارت‌های شیخ طوسی اشاره شده است؛ سپس ادله‌ای که در اثبات اعتبار اصالت عدالت اقامه گردیده، نقل و بررسی شده و در پایان، با توسّل به آیات و روایات نتیجه‌گیری شده است که اصالت عدالت، فاقد معیارهای لازم برای احراز عدالت راوی است و از این رو نمی‌توان در احراز حجیت روایات، به آن تمسک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the lack of the validity of the originality of justice in getting to narrator’s justice

نویسنده [English]

  • Hassan Abdi
چکیده [English]

The traditions transmitted from the Infallible Imams (A. S.) are one of the most important resources of jurisprudential rulings. There are some conditions for any tradition to be accepted and Islamic scholars have identified several ways for investigating that whither the conditions are met in a given tradition or not. Some of these conditions are related to the narrators of a tradition, such as justice. One of the ways to narrator’s justice is the originality of justice (Esalat al-adalat), which has been neglected. However, it is obvious that through this principle we can accept the authority of many traditions, if we can prove its validity. Here, in this article, the author has tried to study the validity of this principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esalat al-adalat"
  • narrator's justice
  • the narrators of a tradition
  • the principle of justice
  • the validity of traditions