نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز،

2 دانشگاه تبریز

3 پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز

چکیده

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک‌ها، اسناد تجاری را به وثیقه
می‌گذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق می‌شود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام می‌دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه‌گذاری اسناد تجاری پیش‌بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مسأل? توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می‌کنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of voidance and necessity of mortgage contract in mortgage of Commercial documents

نویسندگان [English]

  • Heidar Bagheri As 1
  • Seyyed Mohammad Alavi 2
  • Saeedeh Bagheri Asl 3
چکیده [English]

Merchants put the commercial documents to security in commercial relationship with each other and banks. That is called "mortgage of commercial documents" and this action is computed by endorsement method for security. Commercial law of Iran hasn't foreseen such a institution to mortgage for commercial documents. So court judges and lawyers analyze the case of mortgage of commercial documents by civil law and mortgage contract; but they face with some problems to do such action. One of these problems is voidance of mortgage contract from mortgagee. This essay attempts to present a solution to this problem. in the name of god.

کلیدواژه‌ها [English]

  • binding contract
  • commercial documents
  • Mortgage contract
  • security in commercial relationship
  • Voidable contract