راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

 مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

عنوان، چکیدۀ فارسی، کلیدواژه‌ها، درآمد (مدخل، مقدّمه)، بدنۀ اصلی، نتیجه‌، فهرست منابع، و چکیدۀ انگلیسی.

 مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.

حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجلّه محفوظ است و مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.

. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه با هیئت تحریریّۀ مجلّه است.

حجم مقاله از 20 صفحه بیشتر نباشد.

 نقل و اقتباس از مقاله‌های مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است.

چکیدۀ فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر 150 کلمه باشد.

. مقاله­ ها باید طبق الگوی موجود در سایت دفتر مجلّه (http://jjfil.ut.ac.ir) با حاشیۀ بالا و پایین 5، چپ و راست 5/4، و میان­سطور 1 سانتی‌متر، در محیط Word، با قلم 13  BNazaninتایپ شوند و چکیده، پانویس، و منابع با همان قلم و اندازۀ 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی.

  1.  فهرست منابع (کتاب و مقاله) به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:

   نام خانواد­گی یا لقب، نام، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر، سال نشر.

   - نام خانوادگی، نام، «عنوان مقاله»، نام مجله، سال نشر (جلد/ دوره)، شمارۀ مجله، تاریخ چاپ.

  1. درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام مؤلف، جلد/صفحه) آورده شود و در صورت استفاده از دو یا چند اثر از یک نویسنده، نام اثر نیز آورده شود. مثال: ‌(ابن عبدالبر، الاستیعاب، 57/2؛ همو، جامع بیان العلم، 77). ارجاعات مربوط به منابع لاتینی به صورت (Arbery, 65) آورده شود.
  2. ارجاع در متن به مقاله­ ی نویسنده ای با بیش از یک اثر در فهرست منابع
  3. (نام نویسنده، "نام مقالهشماره صفحه)

 نویسنده لازم است طیّ نامه‌ای به سردبیر مجلّه، با ذکر کامل نام و نام خانوادگی خود (و سایر نویسندگان­ همکار)، رتبۀ علمی، آدرس، شمارۀ تلفن، و نشانی ­الکترونیکی خود را اعلام ‌دارد.

. چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسندۀ مسئول است.

. ترتیب مقالات در مجلّه بر اساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان است.

نکته مهم: نویسنده ملزم به درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش می‌باشد.

 فرم تعهد نامه

فرم تعارض منافع