راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

1. مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

عنوان، چکیدۀ فارسی، کلیدواژه‌ها، درآمد (مدخل، مقدّمه)، بدنۀ اصلی، نتیجه‌، فهرست منابع، و چکیدۀ انگلیسی.

2. مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.

3. حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجلّه محفوظ است و مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.

4. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه با هیئت تحریریّۀ مجلّه است.

5. حجم مقاله از 20 صفحه بیشتر نباشد.

6. نقل و اقتباس از مقاله‌های مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است.

7. چکیدۀ فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر 150 کلمه باشد.

8. مقاله­ها باید طبق الگوی موجود در سایت دفتر مجلّه (http://jjfil.ut.ac.ir) با حاشیۀ بالا و پایین 5، چپ و راست 5/4، و میان­سطور 1 سانتی‌متر، در محیط Word، با قلم 13  BNazaninتایپ شوند و چکیده، پانویس، و منابع با همان قلم و اندازۀ 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی.

9. منابع با ذکر شمارنده و به ترتیب الفبایی درج می­شوند. شمارنده درون قلاب قرار می­گیرد و داده‌های کتاب‌شناختی به این ترتیب می‌آیند: نام خانوادگی/ شهرت نویسنده، نام، سال انتشار درون پرانتز، عنوان کامل اثر به‌صورت ایرانیک یا ایتالیک (عنوان اصلی با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود)، مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی، محلّ انتشار، ناشر. برای نمونه:

[1] جوادی آملی، عبداللّه (1382). رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا، قم، اسرا.

10. اطلاعات مقاله‌ها به این ترتیب در فهرست منابع درج شوند: نام خانوادگی/ شهرت نویسنده، نام، سال انتشار درون پرانتز، عنوان کامل مقاله درون گیومه، نام مجلّه به صورت ایرانیک یا ایتالیک، محلّ نشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شمارۀ صفحات مربوط به مقاله. برای نمونه:

[7] فلاحی، اسداللّه (1391). «مکعب تقابل: روابط میان قضایای معدوله»، فلسفه و کلام اسلامی، تهران، سال 45، شمارۀ 1، بهار و تابستان، صص123-143.

10. پس‌از آن‌که منابع به ترتیب الفبا فهرست شدند و به هر اثر شماره‌ای در این فهرست اختصاص داده شد، ارجاع درون‌متنی بر اساس همین شماره‌ها انجام می‌گیرد؛ به این صورت که شمارۀ اثر مورد نظر درون قلاب ذکر می‌شود، مانند: [7]. اگر به ذکر جلد و/یا صفحه‌(ها) هم نیاز بود، پس از شمارۀ اثر، به ترتیبْ شمارۀ جلد و شمارۀ صفحه می‌آید، مانند: [7، ص125] یا [2، ج1، ص23]. جداکنندۀ شمارۀ اثر از شمارۀ جلد و صفحه ویرگول است، ولی جداکنندۀ شماره‌های آثار از یکدیگر، نقطه‌ویرگول است، مانند [2، ج1، ص23؛ 7، ص125]. شمارۀ آثار به‌ترتیب اعداد طبیعی از کوچک به بزرگ تنظیم شوند.

11. ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود.

12. نویسنده لازم است طیّ نامه‌ای به سردبیر مجلّه، با ذکر کامل نام و نام خانوادگی خود (و سایر نویسندگان­ همکار)، رتبۀ علمی، آدرس، شمارۀ تلفن، و نشانی ­الکترونیکی خود را اعلام ‌دارد.

13. چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسندۀ مسئول است.

14. ترتیب مقالات در مجلّه بر اساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان است.

15. ضوابط نگارش و چاپ مقالات در این نشریه منطبق بر «شیوه‌نامۀ انتشار مجلات دانشگاه تهران» است که از طریق نشانی زیر قابل بارگذاری است: http://journal.ut.ac.ir/?menu=2. لازم است که نویسندگان محترم با مطالعۀ این شیوه‌نامه از ضوابط آن پیروی کنند.

نکته مهم: نویسنده ملزم به درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش می‌باشد.

 فرم تعهد نامه

فرم تعارض منافع