پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی

دوره 45، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-13

10.22059/jjfil.2013.35385

عبداللّه بهمن‌پوری؛ حسین صابری


راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-27

10.22059/jjfil.2013.36685

حسن بادینی؛ احد شاهی دامن جانی


صفحه های آغازین

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-6

10.22059/jjfil.2014.52429


بررسی رابطۀ محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-20

10.22059/jjfil.2015.55299

محمد ادیبی مهر؛ محمدجواد محمدی


بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 7-31

10.22059/jjfil.2017.129521.668049

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 7-26

10.22059/jjfil.2018.220179.668257

عادل اصغرپور طلوعی؛ رحیم وکیل زاده؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده


ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 11-26

حمید ابهری؛ علی اکبر ایزدی فرد


اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 33-52

حمید ابهری؛ سام محمدی؛ زینب افچنگی


بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع)

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 99-115

ابوالحسن شاکری؛ یاسر غلام نژاد


بررسی مجازات سرقت از فرزند

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 161-181

10.22059/jjfil.2013.51923

محمد اسحاقی


صفحات آغازین

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 170-176

10.22059/jjfil.2017.62572


بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 181-200

10.22059/jjfil.2015.57164

محمد امین فرد؛ حمید فرشی؛ مصطفی رحمانی پاچی


نقد احتمال غرر در بیمه

دوره 47، شماره 2، دی 1393، صفحه 193-214

10.22059/jjfil.2014.53401

اردوان ارژنگ؛ قاسم نظری؛ سید علی حسینی


عفاف در احکام عبادی

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 273-291

10.22059/jjfil.2019.258305.668510

محمد اسحاقی؛ محمد مهدی هادوی فرد


ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-26

10.22059/jjfil.2014.52430

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ فاطمه بابانیاء


ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-15

10.22059/jjfil.2016.60139

زهرا اکرمی


تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه

دوره 45، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 21-35

10.22059/jjfil.2012.30071

علی ایزدی فرد؛ عاطفه یگانه امیری؛ علی پیردهی حاجی کلا؛ حسین کاویار


مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 21-44

10.22059/jjfil.2015.55300

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد