تعداد مقالات: 191
1. استصلاح ِضابطه مند، نیاز ضروری فقه اسلامی

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حسین ابویی


3. بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع)

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 99-115

ابوالحسن شاکری؛ یاسر غلام نژاد


4. ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-26

حمید ابهری؛ علی اکبر ایزدی فرد


5. اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-52

حمید ابهری؛ سام محمدی؛ زینب افچنگی


7. پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-13

عبداللّه بهمن‌پوری؛ حسین صابری


8. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-27

حسن بادینی؛ احد شاهی دامن جانی


9. بررسی مجازات سرقت از فرزند

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-181

محمد اسحاقی


10. صفحه های آغازین

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-6


11. نقد احتمال غرر در بیمه

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 193-214

اردوان ارژنگ؛ قاسم نظری؛ سید علی حسینی


12. بررسی رابطۀ محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

محمد ادیبی مهر؛ محمدجواد محمدی


13. بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-200

محمد امین فرد؛ حمید فرشی؛ مصطفی رحمانی پاچی


14. صفحات ابتدایی مجله

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-6


15. صفحات آغازین

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 170-176


16. بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-31

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


17. کارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 241-260

فیروز اصلانی؛ علی سهرابلو


18. استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-26

عادل اصغرپور طلوعی؛ رحیم وکیل زاده؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده


19. عفاف در احکام عبادی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 273-291

محمد اسحاقی؛ محمد مهدی هادوی فرد


20. نظام حاکم بر بضع و منافع جنسی زنان در فقه امامیه

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-27

لیلا ثمنی؛ لیلا بهرامی


21. حکم قذف افراد فاقد امکان آمیزش جنسی در فقه فریقین و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

مهدیه غنی زاده؛ علی تولّائی


22. نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حیدر باقری اصل؛ سیدمحمدتقی علوی؛ سعیده باقری اصل


23. پیشینه تاریخی «مقدمه واجب» در فقه اسلامی

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 31-56

علی تولّائی


24. بررسی کلّیات احکام خیارات

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 117-138

عباسعلی عمید زنجانی؛ ابوالفضل احمدزاده


25. امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-47

جلیل امیدی