دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
1. عفاف در احکام عبادی

صفحه 273-291

محمد اسحاقی؛ محمد مهدی هادوی فرد


2. بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ

صفحه 293-307

حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل


6. ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله

صفحه 369-385

سید مرتضی حسینی فاضل؛ محمد عادل ضیائی


9. بررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه

صفحه 423-442

کریم کوخایی زاده؛ قدرت الله نیازی؛ احمد رضوانی مفرد


10. درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی

صفحه 443-458

محمد محسنی دهکلانی؛ امان الله علیمردای؛ حمزه نظرپور


12. بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع»

صفحه 475-495

حمید مسجد سرائی؛ حسن پور لطف الله؛ علی دانشمند