دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-344 
3. نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات

صفحه 209-231

عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


5. وقف پول

صفحه 261-277

مهدیه رضایی؛ محمد صدری؛ محمدرضا آقاجانی قناد


6. کفالت قهری و آثار آن در فقه

صفحه 279-298

عبد الجبار زرگوش نسب؛ سیده معصومه غیبی


7. آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها

صفحه 299-320

رقیه عباس زاده؛ ابوالقاسم اسدی؛ محمدحسین گنجی