دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، اسفند 1397 
عفاف در احکام عبادی

صفحه 273-291

10.22059/jjfil.2019.258305.668510

محمد اسحاقی؛ محمد مهدی هادوی فرد


درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی

صفحه 443-458

10.22059/jjfil.2019.246398.668410

محمد محسنی دهکلانی؛ امان الله علیمردای؛ حمزه نظرپور