کلیدواژه‌ها = فقه
بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 45-64

10.22059/jjfil.2020.289635.668792

مهدی الله یاری؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی


مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 107-124

10.22059/jjfil.2020.296492.668867

سهیلا رستمی؛ وریا حفیدی؛ فرزاد پارسا؛ زهرا احمدی


نقش عرف در فقه ابن ادریس

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 33-49

10.22059/jjfil.2016.60141

داریوش بخردیان؛ محمد تقی قبولی در افشان؛ محمد تقی فخلعی


استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن

دوره 47، شماره 2، دی 1393، صفحه 245-275

10.22059/jjfil.2014.53404

جمال الدین علی خواجه پساوه ئی


کفالت قهری و آثار آن در فقه

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 279-298

10.22059/jjfil.2013.51928

عبد الجبار زرگوش نسب؛ سیده معصومه غیبی


آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 299-320

10.22059/jjfil.2013.51929

رقیه عباس زاده؛ ابوالقاسم اسدی؛ محمدحسین گنجی


اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 33-52

حمید ابهری؛ سام محمدی؛ زینب افچنگی