دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، دی 1393، صفحه 193-360 
نقد احتمال غرر در بیمه

صفحه 193-214

10.22059/jjfil.2014.53401

اردوان ارژنگ؛ قاسم نظری؛ سید علی حسینی


بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای

صفحه 231-244

10.22059/jjfil.2014.53403

عبداله بهمن پوری؛ محمد رضا شادمانفر؛ مجتبی پورغلامی فراشبندی