نویسنده = مؤمنی، عابدین
تعداد مقالات: 1
1. اختلاف اجتهادی از نظر قرآن (تفسیر آیه‌های 78 و 79 سوره انبیاء)

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-159

عابدین مؤمنی