کلیدواژه‌ها = مجازات
تعداد مقالات: 6
1. مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-124

10.22059/jjfil.2020.296492.668867

سهیلا رستمی؛ وریا حفیدی؛ فرزاد پارسا؛ زهرا احمدی


2. بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-144

10.22059/jjfil.2020.311500.669026

محمدرضا شاهرودی؛ زهرا بشارتی


3. تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 459-474

10.22059/jjfil.2019.244527.668394

هادی رهبری؛ سید مصطفی محقق داماد


4. آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 153-180

10.22059/jjfil.2015.55306

سید جواد ورعی


5. بررسی مجازات سرقت از فرزند

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-181

10.22059/jjfil.2013.51923

محمد اسحاقی


6. آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 299-320

10.22059/jjfil.2013.51929

رقیه عباس زاده؛ ابوالقاسم اسدی؛ محمدحسین گنجی