کلیدواژه‌ها = ضمان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 293-307

10.22059/jjfil.2018.207992.668203

حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل


2. ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 369-385

10.22059/jjfil.2019.231462.668316

سید مرتضی حسینی فاضل؛ محمد عادل ضیائی


4. حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 77-97

رئوف رهنمون؛ اسعد شیخ الاسلامی


5. ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-26

حمید ابهری؛ علی اکبر ایزدی فرد