نویسنده = اسحاقی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. عفاف در احکام عبادی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 273-291

محمد اسحاقی؛ محمد مهدی هادوی فرد


2. بررسی مجازات سرقت از فرزند

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-181

محمد اسحاقی