کلیدواژه‌ها = حق
حق تملّک فروشنده در فرض فوت مشتری مدیون

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 71-53

10.22059/jjfil.2021.323872.669168

احسان آذری؛ سید علی علوی قزوینی


شاخصه‌ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 279-293

10.22059/jjfil.2017.62584

علی مظهر قراملکی؛ فاطمه قدرتی؛ سعید نظری توکلی


ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-26

10.22059/jjfil.2014.52430

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ فاطمه بابانیاء


بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن

دوره 43، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 135-159

محمود قیوم زاده