کلیدواژه‌ها = طلاق
ولایت حاکم برتزویج و طلاق صغیراز نظرامامیه و اهل سنت

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 83-105

10.22059/jjfil.2019.231992.668320

عبدالجبار زرگوش نسب؛ محدثه آبیار


شرط ضمنی در هبۀ مهریّه

دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 119-135

10.22059/jjfil.2013.36690

مهدی موحّدی محب