نویسنده = اسحاقی، محمد
تعداد مقالات: 3
2. عفاف در احکام عبادی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 273-291

10.22059/jjfil.2019.258305.668510

محمد اسحاقی؛ محمد مهدی هادوی فرد


3. بررسی مجازات سرقت از فرزند

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-181

10.22059/jjfil.2013.51923

محمد اسحاقی