نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 6
1. تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 281-308

10.22059/jjfil.2018.123795.668011

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


2. حرز بودن "نظارت مالک" در تحقق مفهوم سرقت

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 177-187

10.22059/jjfil.2017.62573

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


3. بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-31

10.22059/jjfil.2016.60140

علی اکبر ایزدی فرد؛ امیرمحمد علیزاده


4. ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-26

10.22059/jjfil.2014.52430

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ فاطمه بابانیاء


5. ولایت در نکاح باکره ی رشیده

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 11-33

علی اکبر ایزدی فرد؛ سمیه کلیجی؛ حسین کاویار


6. ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-26

حمید ابهری؛ علی اکبر ایزدی فرد