نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
مسئولیت مدنی پهپادهای غیرنظامی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 76-53

10.22059/jjfil.2022.338615.669304

علی اکبر ایزدی فرد؛ حمزه نظرپور


تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 281-308

10.22059/jjfil.2018.123795.668011

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


حرز بودن "نظارت مالک" در تحقق مفهوم سرقت

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 177-187

10.22059/jjfil.2017.62573

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 17-31

10.22059/jjfil.2016.60140

علی اکبر ایزدی فرد؛ امیرمحمد علیزاده


ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-26

10.22059/jjfil.2014.52430

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ فاطمه بابانیاء


ولایت در نکاح باکره ی رشیده

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 11-33

علی اکبر ایزدی فرد؛ سمیه کلیجی؛ حسین کاویار


ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 11-26

حمید ابهری؛ علی اکبر ایزدی فرد