کلیدواژه‌ها = زکات
تعداد مقالات: 4
1. شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت‌المال

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 441-423

10.22059/jjfil.2021.293181.668948

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد مهریار


2. بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-31

10.22059/jjfil.2017.129521.668049

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


4. درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-123

10.22059/jjfil.2017.127927.668039

ابراهیم شفیعی سروستانی