کلیدواژه‌ها = زکات
شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت‌المال

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 441-423

10.22059/jjfil.2021.293181.668948

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد مهریار


بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 7-31

10.22059/jjfil.2017.129521.668049

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 105-123

10.22059/jjfil.2017.127927.668039

ابراهیم شفیعی سروستانی