نویسنده = �������� ���������� ������������
بررسی فقهی حقوقی نقش طلاق عاطفی در زوال احصان زوجین

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 266-247

10.22059/jjfil.2022.330602.669225

عبداله بهمن پوری؛ نجمه زکی خانی؛ ظهراب روستا


بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای

دوره 47، شماره 2، دی 1393، صفحه 231-244

10.22059/jjfil.2014.53403

عبداله بهمن پوری؛ محمد رضا شادمانفر؛ مجتبی پورغلامی فراشبندی


نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 209-231

10.22059/jjfil.2013.51925

عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 67-79

عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری