نویسنده = عبداله بهمن پوری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 231-244

10.22059/jjfil.2014.53403

عبداله بهمن پوری؛ محمد رضا شادمانفر؛ مجتبی پورغلامی فراشبندی


2. نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 209-231

10.22059/jjfil.2013.51925

عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


3. نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 67-79

عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری