نویسنده = باقری اصل، حیدر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 293-307

حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل


2. فهم‌پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-55

حیدر باقری اصل