نویسنده = باریکلو، علی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل فقهی ـ حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 189-211

علی رضا باریکلو


2. بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 183-208

علیرضا باریکلو


3. وضعیت تصرّفات حقوقی زوجه در مهر

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 103-126

علی باریکلو