کلیدواژه‌ها = دیه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 245-265

سعید نظری توکلی؛ میثم خزائی؛ طه زرگریان


2. تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 49-65

احمد باقری؛ نوشین چترچی؛ علی مظهر قراملکی؛ علیرضا هدائی