کلیدواژه‌ها = تمکین
تحلیل فقهی عرضه؛ فراتر از تمکین

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 67-83

10.22059/jjfil.2023.350723.669453

محمد زبده؛ حسین حقیقت پور


نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 107-121

10.22059/jjfil.2015.55304

بهنام قنبرپور؛ سید ابوالقاسم نقیبی