کلیدواژه‌ها = اجتهاد
تعداد مقالات: 3
1. نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 171-191

10.22059/jjfil.2014.52437

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


3. امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-47

جلیل امیدی