نویسنده = �������� ������������ ������ ����������
تأثیر قصد عدم تأدیۀ عوض بر صحت معاملات دَینی

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 201-217

10.22059/jjfil.2023.355394.669489

سید مصطفی محقق داماد؛ اسماعیل نعمت اللهی


شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت‌المال

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 441-423

10.22059/jjfil.2021.293181.668948

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد مهریار