نویسنده = �������� ���������� ������ ����������
تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 281-308

10.22059/jjfil.2018.123795.668011

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


حرز بودن "نظارت مالک" در تحقق مفهوم سرقت

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 177-187

10.22059/jjfil.2017.62573

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 21-44

10.22059/jjfil.2015.55300

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد