نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر رجوع از اقرار به ‌سرقت، در سقوط‌ حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392)

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 422-405

10.22059/jjfil.2021.314511.669061

مهدی موحدی محب؛ حسن پور لطف اله؛ رضا دهقان نژاد


2. شرط ضمنی در هبۀ مهریّه

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-135

10.22059/jjfil.2013.36690

مهدی موحّدی محب