نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 205-224

10.22059/jjfil.2019.257220.668499

بی بی صدیقه مکی؛ علی مظهر قراملکی؛ سعید نظری توکلی


2. ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 245-265

10.22059/jjfil.2018.140468.668131

سعید نظری توکلی؛ میثم خزائی؛ طه زرگریان


3. امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 215-233

10.22059/jjfil.2017.117093.667982

سعید نظری توکلی؛ راحله رضایی؛ طه زرگریان


4. شاخصه‌ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 279-293

10.22059/jjfil.2017.62584

علی مظهر قراملکی؛ فاطمه قدرتی؛ سعید نظری توکلی